- 19. juni 2015

Laila tilbake på Stortinget

Laila Marie Reiertsen (FRP) tilbake på Stortinget: Tar over for Gjermund Hagesæter, som blir statsekretær.

Laila Marie Reiertsen (FRP) på talarstolen i kommunestyret. No får ho igjen sjansen til å entra Stortinget sin òg (foto: Andris Hamre)
Andris Hamrefredag 19. juni 2015 09:38

Reiertsen er første vararepresentant til Stortinget for FRP fra Hordaland. I kongen i statsråd i førmiddag blei Hans J. Røsjorde takk av som statssekretær i justis- og beredskapsdepartementet, samtidig som Gjermund Hagesæter tek over som ein av Anders Anunsen sine næraste medarbeidarar. Det opna for at Laila Marie Reiertsen gjer comeback i stortingssalen.

– Eg hadde ikkje fått noko førehandsvarsel, men skjønte kor det kunne bera då eg såg nyheitene i dag tidleg.

– Er du første vara til Stortinget, så er det berre å brette opp ermene og stilla når du blir kalla på, seier Reiertsen til Midtsiden.

Gler seg

Flyttinga til Oslo skjer truleg først etter kommunevalet i september.

– No får eg no høyra kva dei tenkjer, men det er jo eit greitt tidspunkt å gjera skiftet på. No er det sommarferie og Stortinget blir satt igjen 1. oktober, så truleg får meg med meg lokalvalkampen og kommunevalet før eg reiser austover.

– Det blir trist og eit stort savn å forlata mine kjære her på Ravneberghaugen, men samstundes så gler eg med til å ta fatt på ei ny periode i Oslo. Dei har jo visst at det kunne skje.

God erfaring frå Os

Reiertsen seier det skal bli spennande å komma på stortinget no når partiet hennar sit i regjering.

– Det blir litt annerleis enn sist, då vi sat i oppisisjon. Samstundes har eg jo god erfaring frå Os, kor vi har styrt i 16 år. Eg trur den erfaringa vil vera ein stor ressurs inn i stortingsgruppa.

– Samstundes gler eg meg til å helda fram også som kommunepolitiker i Os slik eg gjorde sist seg sat på Stortinget. Det å vera nær på det som skjer i kommunen eg kjem frå ser eg på som ein fordel og ei styrke. Då ser ein fort korleis ting heng saman, det trur eg er viktig, seier Reiertsen.

Komité ikkje avklart

Sist ho sat på stortinget sat ho i arbeid og sosialkomiteen. Om det blir det same no veit ho førebels ikkje.

– Det er ikkje automatikk i at eg går inn i den komiteen Hagesæter no forlet. Eg vil tru at partiet vil legga kabalen litt på nytt. Nokre har kanskje ønskje om å sitta i ein anna komite enn det dei gjer i dag. Det kan vera eit greitt tidspunkt å gjera slike rokkeringar på no i sommar, så får eg berre ta det eg får. Men eg trivdest veldig godt i arbeid- og sosialkomiteen, så eg kunne godt tenkje meg eit comeback der òg. Det var velidg interessante saker vi jobba med sist, avsluttar Laila Marie Reiertsen.

Les meir om

Bli medlem du også!

Di støtte gir liv til lokalavisa vår.

  • Tilgang til alt innhald
  • For heile familien (6 pers)
  • Utan bindingstid
  • Berre 30 kr per veke
Teikna abonnement

Abonnementet blir fornya kvar 4. veke for kr 120 per månad. Du kan seia opp kor tid du vil, og blir då ikkje belasta for neste periode.