Lange, lysing eller steinbit? 


Nokre artar har hatt sin høgsesong, andre er lette å få om bord i desse dagar. Men korleis fiskar du for å få rett sort på kroken?

Kjetil Vasby Bruarøy
20. mai 2011 - 18:44

Os jakt- og fiskelag har retta nasa frå elv til sjø og arrangert teorikurs i havfiske i haust og praktisk havfisketur i praktfullt vêr til Marsteinen no i vår. Fleire arrangement kan koma, i mellomtida har vi spurt frilans-sportsfiskar og NM-deltakar Truls Marceliussen om tips.

– Du veit aldri kva som bit på, men om du bruker rett utstyr på rett djupne aukar du sjansane til å få det du er på jakt etter, seier Truls, og tar for seg nokre av dei mest vanlege artane:

Lange og brosme
Djupne: 250 meter eller djupare, rett over botn.

Agn: Fersk makrell og/eller fluoriserande blekksprut.Hyse, lyr og sei
– Desse er det bra fiske på no for tida! Ikkje vent til juli og august, då er det for varmt.

Djupne: Står i alle vasslag, ofte 30 til 70 meter, pelagisk/ikkje botnfisk, så djupna bør vera større. Seien liker seg godt på grunnene.

Agn: Fersk makrell eller sild.

Lysing
– Det er tatt lysing på over 10 kg i Bjørnefjorden og no er tida er rett!
Djupne: Rundt 100 meter.

Agn: Fersk makrell, bruk gjerne noko grønt.Flynde
– Mykje å få no for tida, dei tar både stor raudspette og små kveiter frå moloen på Haugsneset.

Djupne: 8 - 15 meter, på sandbotn.

Agn: Reker.Torsk
Djupne: Kan gå grunt tidleg på året. Du finn den ofte nær bratt berg frå 0 - 100 m.

Agn: Fersk makrell, gjerne med noko raudt. Svenskepilk er også populært.Steinbit
Djupne: 10 - 40 meter. Botnfisk.

Metode/agn: Fisk med bom med lodd på, og dunk dette i botn. Ha gjerne noko fargesprakande saman med agnet, som fint kan vera sei eller makrell.

Breiflabb
Djupne: Vanskeleg å få, ligg mykje i ro, sa varier med nokre meter frå forsøk til forsøk. 30 - 40 meter, botnfisk.

Agn: Er alt-etende.

Fiskecup og haifiske i Bjørnafjorden
Marceliussen, som også driv Os Båtutleige, leiker med ideen om å laga ein lokal miniversjon av NM.


– Det blir nok ikkje med intern konkurranse per art som poenggjevande på totalen, men ein konkurranse som går over 3-4 fiskedagar i løpet av eit halvår. 


– Størst fisk og mest fisk i kilo blir premiert, i tillegg til samanlagtsiger. Kanskje lager vi til ei eiga ungdomsgruppe òg, eg trur fleire ungdomar hadde hatt godt av å koma seg ut i fjorden med stanga.


– Du har ikkje berre fått store langer på kroken, du har også fått mange spesielle artar om bord. Kva er du sjølv på jakt etter denne sommaren?

– Vi skal prøva å få håkjerring på kroken her i Bjørnafjorden.  Vi har fått tips om nokre område og har planar om å legga ut ein agnpose med sei ei lita veke i forkant for så å fiska på 650 meter djupne. Det kjem nok til å gå dagar utan napp, men det blir eit kick om noko på 450 kilo bit på kroken, seier Truls Marceliussen.