Ny sjøleidning skal gå frå pumpehuset ved gjestebrygga til Kuhnlevika, nabovika til Tellevika (bildet). (Foto/skisse: Kjetil Vasby Bruarøy/Os kommune)

Legg bølgebrytar på svai mens sjøleidning skal seinkast

Os kommune ber båtførarar ta ekstra omsyn i Os hamn onsdag

image
image
image
Av: Kjetil Vasby Bruarøy

I oktober blei to av dei siste tre bølgedemparane som skal skjerma Os hamn lasta på båt i Tallin. Bølgebrytaren som ligg der i dag skal få selskap av tre til, men desse kan ikkje forankrast før ein sjøleidning til OHARA (nytt hovudreinseanlegg for avlaupet i Os) er lagt forbi.

Leidningen er ein pumpeleidning for avløpsvatn, traseen ser du i bildet over.

Onsdag er dagen, fortel Os kommune.

– På morgonen blir leidningen slept frå Ådlandsfjorden i Fusa kommune til anleggsområdet utanfor Mobergsvikjo. Vidare arbeid med posisjonering og seinking av lediningen vil gå fortløpande fram til leidningen er på plass i løpet av onsdag kveld eller natt til torsdag, melder Os kommune.

Noko etterarbeid og registrering vil halde fram ut veka.

– Vi ber alle sjøfarande i området om å ta omsyn til det planlagde arbeidet.

Ein av bølgjedemparane i ytre hamn vil bli mellombels lausna frå bardunane på sjøbotnen og lagt på svai, slik at leidningen kan passera.

Når arbeidet er over ligg det til rette for å slepa dei siste tre bølgedemparane, som ligg lagra på Fusa, over fjorden til Os for plassering som du ser i bildekarusellen over.

Fleire saker