Lokal | 03. des. 2018

Legg bølgebrytar på svai mens sjøleidning skal seinkast

Os kommune ber båtførarar ta ekstra omsyn i Os hamn onsdag

Ny sjøleidning skal gå frå pumpehuset ved gjestebrygga til Kuhnlevika, nabovika til Tellevika (bildet). (Foto/skisse: Kjetil Vasby Bruarøy/Os kommune)
Kjetil Vasby Bruarøy
Kjetil Vasby Bruarøymandag 03. des. 2018 10:44

Bildeserie:

Når leidningen er på plass kan dei siste tre bølgedemparane monterast. (Ill. ABO/Os kommune)
Denne blir lagt på svai mens arbeidet pågår. (Foto: KVB)
Leidningen skal inn her. Vidare går det tunell til anlegg i fjell under Moberg. (Bilde frå 2016. Foto: KVB)
Når leidningen er på plass kan dei siste tre bølgedemparane monterast. (Ill. ABO/Os kommune)
Denne blir lagt på svai mens arbeidet pågår. (Foto: KVB)
1 av 3
Denne blir lagt på svai mens arbeidet pågår. (Foto: KVB)
Leidningen skal inn her. Vidare går det tunell til anlegg i fjell under Moberg. (Bilde frå 2016. Foto: KVB)
Når leidningen er på plass kan dei siste tre bølgedemparane monterast. (Ill. ABO/Os kommune)

I oktober blei to av dei siste tre bølgedemparane som skal skjerma Os hamn lasta på båt i Tallin. Bølgebrytaren som ligg der i dag skal få selskap av tre til, men desse kan ikkje forankrast før ein sjøleidning til OHARA (nytt hovudreinseanlegg for avlaupet i Os) er lagt forbi.

Leidningen er ein pumpeleidning for avløpsvatn, traseen ser du i bildet over.

Onsdag er dagen, fortel Os kommune.

– På morgonen blir leidningen slept frå Ådlandsfjorden i Fusa kommune til anleggsområdet utanfor Mobergsvikjo. Vidare arbeid med posisjonering og seinking av lediningen vil gå fortløpande fram til leidningen er på plass i løpet av onsdag kveld eller natt til torsdag, melder Os kommune.

Noko etterarbeid og registrering vil halde fram ut veka.

– Vi ber alle sjøfarande i området om å ta omsyn til det planlagde arbeidet.

Ein av bølgjedemparane i ytre hamn vil bli mellombels lausna frå bardunane på sjøbotnen og lagt på svai, slik at leidningen kan passera.

Når arbeidet er over ligg det til rette for å slepa dei siste tre bølgedemparane, som ligg lagra på Fusa, over fjorden til Os for plassering som du ser i bildekarusellen over.

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Tilgang til alt innhald for berre 145 kr i månaden

Di støtte gir liv til lokalavisa vår. Vi set stor pris på om du hjelper oss å spreia nyheitene!

  • Tilgang til alt innhald
  • Under 37 kr/veka
  • Utan bindingstid
Les meir og bestill

Abonnementet blir fornya kvar månad. Du kan seia opp kor tid du vil, og blir då ikkje belasta for neste periode.