Nestleiar i LHL-Os, Karsten Berntsen, er saman med laget uroa over reduksjon i lavterskeltilbod til utsette grupper. (Arkivfoto: KVB)
Nestleiar i LHL-Os, Karsten Berntsen, er saman med laget uroa over reduksjon i lavterskeltilbod til utsette grupper. (Arkivfoto: KVB)

LHL-Os ser med bekymring på reduksjon i lavterskeltilbud

Lesarinnlegg: LHL-Os ser med beklagelse på at lavterskeltilbudet rettet mot svake grupper blir bortimot radert bort, etter forslag fra kommunedirektøren.

Kjetil Osablod Grønvigh
02. november 2020 - 12:47

Dette er helt imot intensjonen i samhandlingsreformen, som sier at forebygging og rehabilitering skal være sentralt.

LHL-Os har drevet med forebyggende tiltak siden vi ble stiftet i 1993. Spesielt ser vi god effekt på våre «kolsere» etter at vi startet med trening i varmtvannsbasseng.

Etter at kolsteamet ble etablert i Os, er tilbudet til forebyggende tiltak blitt mye bedre. Vårt arbeid har fått en ny dimensjon, takket være kolsteamet. Våre medlemmer og andre har fått et lavterskeltilbud som er helt unikt. Man slipper å gå veien om fastleger og spesialister i helsetjenesten. Veien til hjelp er veldig kort for«kolsere» er ikke en gruppe  som løper etter hjelp i utide.

Vi har hatt flere samlinger med kolsteamet, blant annet med undervisning i lungesykdommer og kosthold. I tillegg har lungesykepleier holdt foredrag på våre lagsmøter.

Vi ser at økonomien i kommunen er vanskelig, men vårt håp er likevel at kolsteamet består videre som et lavterkeltilbud. Veien til passivitet for denne gruppen er veldig kort.

Vi håper at våre politikere ser og forstår viktigheten av dette,og prøver å finne en løsning slik at kolsteamet kan bestå.

 

Jan Oddvar Gjerde

Leder         

Karsten Berntsen

Nest-leder             

Jonny Saltnes

Ansvarlig vannterapi  
                                          

Les meir om

Lokal Lesarinnlegg