- Liten nytteverdi

Folk i Nordvik har mange gode spørsmål til bompengane dei snart skal byrja å betala.

Kjetil Vasby Bruarøy
Kjetil Vasby Bruarøyonsdag 14. apr. 2010 13:35

Byråd Lisbeth Iversen og Steinar Solberg frå Statens vegvesen møtte eit godt førebudd Nordvik-nabolag på orienteringsmøte på Kafé Ole B i dag.

- Skal 400 innbyggjarar betala 130 millionar kroner i bompengar når vi ikkje har nytteverdi av ny veg? Det einaste vi får tilbake er opprusting av fylkesvegen for 40 millionar kroner, sa Lars Kongsvik frå nordsida av kommunegrensa i Nordvik.

Lysefjordingane slepp unna
Sjølv reknar Kongsvik med at det kjem til å kosta han over 12.000 kroner i året å reisa til lærarjobben sin i Os, utan at han har nytte av E 39.

- Samstundes får lysefjordingane kjøra på ny sideveg til Os til 100 millionar kroner utan å betala ei krone i bompengar.

Ein eller to stasjonar?
Steinar Solberg representerte ei arbeidsgruppe i Statens vegvesen som har laga ein rapport om plassering av bomstasjonar knytta til ny E39 mellom Svegatjørn i Os og Rådal i Bergen.

- Stasjon i Rolvsvåg er ikkje aktuelt og plassering av stasjonen på ny E 39 er enkel, den kjem på nordsida av krysset i Endelausemarka, sa han.

- Men på eksisterande E 39 er det to alternativ, anten éin stasjon på kommuegrensa på Røykenes eller to, ein på Søfteland og ein på Vallaheiane. For Nordvik gjeld det same, anten éin på kommunegrensa eller ein nærmare Sperrevik og ein på Fanafjellet.

Ved bruk av to stasjonar er det tenkt at ein berre betalar dersom ein passerer begge innan eit visst tidsrom. Dette for å unngå at dei i nærområdet blir urettvist mykje belasta.

5 + 2,5 millionar kroner
Både aksjonskomiteen i Nordvik og Nordvik velforening ønskjer, dersom det kjem bomstasjon, at det skal koma to stasjonar. Men det er sjølvsagt eit kostnadsspørsmål.

- Ein ekstra stasjon kostar rundt 5 millionar kroner å bygga og 2,5 millionar kroner i året å driva, opplyser Solberg.

Trygg og dyr trafikk
Statens vegvesen reknar med at trafikken gjennom Nordvik blir redusert frå dagens 2000 bilar i døgnet til 500 i døgnet når ny veg er ferdig. På spørsmål om kva nytteverdi dei i Nordvik har av den nye vegen, bortsett frå at det i prosjektet ligg 40 millionar kroner til oppgradering av fylkesvegen i Nordvik, viste Solberg til eit anna punkt i nyttevedriprinsippet.

- Dersom sidevegar står i fare for å få auka trafikk ved oppretting av bomstasjon på hovudveg er det vanleg å plassera bomstasjon også på sidevegane. Med bomstasjon i Nordvik unngår vi auka trafikk av travle bilistar som vel Fanafjellet for å spara pengar.

Spørsmål, argument og hjartesukk
Her er nokre av spørsmåla og kommentarane som kom på møtet:
• Dagens møte blei lagt i Os, ikkje på Nordvik skule, og i arbeidstida - blir dette kompensert for?
• Kor mykje har politikarane involvert seg i rapportarbeidet til vegvesenet?
• Kva med å bruka nokre av dei 40 millionane til bomstasjon nummer to?
• Skal dei som bur nord i Nordvik betala 50 kroner i bompengar for å kjøpa mjølk på Buena?
• Er det normalt at bompengar finansierer gang- og sykkelveg, som blir resultatet hos oss?

Byråd Lisbeth Iversen forklarte at den politiske prosessen ikkje har starta før no, at vegvesenet som faginstans har jobba i fred og at byrådet i Bergen kjem til å lytta til folk frå Nordvik.

- Det er vi glad for, for vi har i over 20 møter med politikarane i Bergen kartlagt at 37 av 67 politikarar støttar vårt forslag om to bomstasjonar, og at 22 støttar oss, men førebels ikkje vil binda seg, sa Stadheim.

Eigne prisar på sidevegane?
Midtsiden.no kom med spørsmål til Iversen og Solberg, om det har vore vurdert å ha andre prisar eller andre opningstider i bomstasjonane på sidevegane.

Solberg kjente ikkje til at det har blitt gjort tidlegare, Iversen sa at ho noterte seg forslaget.

Med fast rabatt blir det meir rettvist for dei som bur langs sidevegane, samstundes som det blir mindre attraktivt å kjøra sideveg for å spara pengar. Med gratiskjøring etter for eksempel klokka 18 kan dei nord i Nordvik kjøra gratis til Bergen på dagtid og gratis til Buena på kveldstid.

Samstundes unngår ein kostnadane med å bygga og driva stasjon nummer to.

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Bli medlem du også!

Di støtte gir liv til lokalavisa vår.

  • Tilgang til alt innhald
  • Utan bindingstid
  • Sommartilbod frå 5 kr
Få sommartilbodet

Abonnementet blir fornya kvar måned. Du kan seia opp kor tid du vil, og blir då ikkje belasta for neste periode.