Livet etter Lyssand

– Det har gått betre enn eg trudde, seier Kristian Nygaard om omstillinga etter at den største kunden til Os Asvo, Inwido, flytta produksjonen til Sverige.

Dagleg leiar Kristian Nygaard (til høgre) saman med tre av dei tilsette på Os Asvo. Frå venstre: Jostein, Bjørn Idar, Stig og Kristian. (Foto: Kari Marie Austevoll Lyssand)
Kari M. Lyssandlørdag 10. jan. 2015 09:13

For eit år sidan blei det kjent at Inwido ønska å flytta Lyssand-produksjonen frå Os. Ei Os-bedrift som blei kraftig råka av dette var Os Asvo, som hadde 70 prosent av omsetnaden sin frå Inwido.

– Det er veldig utfordande uten Lyssand, det krev meir av oss, fortel Nygaard, som er dagleg leiar i Os Asvo.

– Samtidig gjev det oss ein kjempespennande kvardag, der vi må ut å få nye kundar og vera meir aktiv i marknaden.

Nygaard fortel at dei framleis har Inwido som god kunde, men i mykje mindre skala enn før.

Nye kundar dei har fått på lista er blant anna Hole Glass, Norden Maritin og Os Maskinering.

– Eg må skryta av næringslivet i Os, og eg håper på eit vidare utvida samarbeid med lokale bedrifter.

Byggjer klatrepark

Ein av dei store nye kundane til Os Asvo er Høyt og Lavt, som byggjer klatreparkar.

– Plattforma er den delen ein står på oppe i høgda, og vi har fått kontrakt på å laga alle plattformene til klatreparkane dei skal bygga i Noreg.

Nygaard fortel blant anna om ein klatrepark som skal byggjast på Kyrkjebyrkjeland, rett ved Osvegen.

– Trur folk kjenner betre til oss no

Os Asvo har mange ulike oppdrag, både for bedrifter, men også frå private.

– Vi er ein underleverandør til industrien, men vi får også førespurnadar frå private om å laga blant anna benkar, kommodar og kjøl.

Os Asvo er òg blitt ganske ettertrakta til å ta overflatebehandling på for eksempel kjøkkeninnreiing.

I 2014 starta dei også som matleverandør med lunsjutkjøring.

– Vi lagar lunsj til kantina på rådhuset og kjører ned til Midttun for å levera til ei felles kantine for fleire bedriftar.

– Eg trur folk er meir kjent med oss no og dei blir overraska over alt det vi gjer.

– Godt at det gjekk fort

Nygaard fortel at ved å ha fleire mindre kundar så spreier dei risikoen meir enn då dei hadde éin stor kunde.

– Eg synest det var godt at det skjedde så raskt i staden for å trappa gravis ned, då måtte vi berre hiva oss rundt og få tak i nye kundar med ein gong.

Sjølv om 2014 gjekk betre enn venta så er Nygaard spent på året vi no har starta på.

– Den store baugen får vi i år, då får vi sjå kor mykje dei andre kompenserer for Lyssand, det blir spennande.

Nytt bygg i 2016

Os Asvo AS har i dag totalt rundt 60 tilsette. Blant dei er det skuleelevar, psykiatri, VTA (varig tilrettelagt arbeid) og APS (arbeidspraksis i skjerma verksemd), i tillegg til arbeidsleiinga på 13 personar.

Sidan 1997 har Os Asvo heldt til i lokaler i Os Næringspark, men i nær framtid flyttar dei til nye lokaler.

– No går vi i gang med anbodsrunde på nytt bygg i Kolskogen, fortel Nygaard.

I samarbeid med kommunen, som skal leiga 50 prosent av bygget, satsar dei på å ha bygget klart i løpet av 2016.

– Det skal bli veldig kjekt å bli med å forma bygget frå botnen av og få det akkurat slik vi vil, seier Nygaard.

For 2015 ser Nygaard at dei går ei utfordrande tid i møte produksjonsmessig, men synest samtidig at at dei har kome godt i gang.

– Ein del omstillingar gjev oss gode sjansar med nye kundar og nye oppdrag.

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Bli medlem du også!

Di støtte gir liv til lokalavisa vår.

  • Tilgang til alt innhald
  • Utan bindingstid
  • Sommartilbod frå 5 kr
Få sommartilbodet

Abonnementet blir fornya kvar måned. Du kan seia opp kor tid du vil, og blir då ikkje belasta for neste periode.