Ulykka skjedde på parkeringsplassen etter dagens fotballtrening. (Foto: KVB)

Løfta bil for å få gut laus

OPPDATERT: Tilstanden har endra seg. – Mange gjorde ein god innsats i dag, seier eit av dei første vitna på Nore Neset.

Av: Kjetil Vasby Bruarøy

Litt over klokka 18 onsdag kom det melding om påkøyrd gut på parkeringsplassen ved den nye fotballbanen på Nore Neset.

Guten var bevisst og skreik av smerter då helsepersonell og politi kom til staden.

8-åringen blei frakta til Haukeland universitetssjukehus, og Helse-Bergen melder at guten er alvorleg skadd.

OPPDATERT (08.26): Torsdag morgon har Helse-Bergen oppdatert status til lettare skadd. Torsdag kveld blei status endra igjen; til alvorleg skadd.

Politiet opplyser torsdag morgon at det ikkje er tatt beslag i førarkortet. Bilførar er ei kvinne i 30-åra.

– Ut frå dei opplysingane vi har fått vurderer vi dette som eit uhell, seier politioverbetjent Rune Fimreite.

Måtte løfta bilen for å få guten laus

Eit vitne fortel at han ikkje la merke til påkøyrsla før den kvinnelege bilføraren kom ut av bilen, og såg svært redd ut.

– Vi fordelte oppgåver raskt, nokon tok hand om bilførar, nokon ringte til ambulanse og eg la meg på bakken for å sjekka guten.

Han låg då livlaus og fastklemt under fronten på bilen, og byrja å bli blå på leppene.

– Han hadde ikkje hjul over seg, men låg sidelengs midt under framre del av bilen. Eg rakk ikkje inn til å sjekka puls, men sjekka om det ville vera mogleg å rygga bilen utan å skada guten.

Det tok han ikkje sjansen på, men fleire vaksne som samla seg rundt bilen bestemte seg for å løfta.

– Andre la seg ned for å dra guten ut mens vi var ein god gjeng som løfta.

– Kvikna heldigvis til

Kort tid etter at guten blei dradd fri frå undersida av bilen, kvikna han til.

– Han skreik av smerter, og var kanskje i sjokk. Men han klarte å snakka. Vi la han i stabilt sideleie og ringte foreldra hans.

Guten var bevisst heilt til ambulansen henta han. Luftambulanse møtte ambulansen på Ulven.

– Heldigvis kom ambulanse og politi raskt til staden. Eg er glad for at det var så mange som viste handlekraft i dag, og no er vi nok mange som håper at det går bra med han.

Guten blei påkøyrd i låg fart. Årsaka til at han ikkje var synleg for bilførar, er uvisst, men nokre vitne Midtsiden har snakka med skal ha sett at han bøyde seg ned då han var i nærleiken av bilen.

Politiet blei igjen på staden, både for å snakka med bilførar og vitne, og for å ha ein prat med lagkameratane, som nett var ferdig med fotballtrening.

Fleire saker