Jonny Møgster er driftsleiar på fleire Lerøy-anlegg og mannen bak Auto Feeder-ideen. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)
Jonny Møgster er driftsleiar på fleire Lerøy-anlegg og mannen bak Auto Feeder-ideen. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)

Lur løysing for leppefisk

Då Jonny Møgster fekk ein idé til betre fôring av leppefisk reiste han til nyetablerte Vest Mekaniske AS i Hegglandsdalen. Det var rett plass.

Kjetil Vasby Bruarøy
24. juni 2015 - 9:36

«Har du ein idé så har vi løysinga» står det i eit utkast til brosjyre som Vestmekaniske AS ikkje rakk å trykka før Jonny Møgster kom inn dørene.

– Det er denne typen oppdrag vi er rusta for. Skreddarsydde løysingar, prototypar og patentar. Ideen til Jonny såg så god ut at vi engasjerte oss på eigarsida med det same, seier Karl Ole Lyngbø frå Vestmek.

Tysdag 19. mai blei selskapet Aqua Circle AS stifta. Den spesialutvikla fôringsautomaten, Auto Feeder, har allereie vore ute til demobruk på fleire anlegg i dei største oppdrettsselskapa i Noreg.

– Kan ikkje berre eta lus

Fisket av leppefisk startar 1. juli. Fiskarane leverer den levande til oppdrettsanlegg, der fisken et lus av laksen.

– Tidlegare hadde du leppefisk tilgjengeleg eit stykke ut på hausten, så daua alt. Men dei siste åra har vi hatt rognkjeks i settefiskanlegg året rundt, og stadig fleire leppefisk klarer seg gjennom vinteren, seier Jonny.

Faren hans eigde oppdrettsanlegg tidlegare. Sjølv har han 12 år erfaring og er no driftsleiar for fleire Lerøy-anlegg i skjergarden i Os.

– Leppefisken treng også annan mat enn lus for at fiskehelsa skal bli god. Vi driv fôring manuelt. Det siste året har det kome nokre forsøk på betre løysingar, men eg synest ikkje dei er gode nok. Det var det som fekk meg til å prøva å finna på noko enklare og meir effektivt, seier Møgster.

Målretta og driftssikker fôring

Jonny kom til Hegglandsdalen med ein idé og ei skisse.

– Det blir bygd ringar med kunstig tareskog til leppefisken. Utfordringa er å fôra direkte oppi denne, som ligg midt i merden.

– Ved å bruka trykkluft og lange slangar kan vi fôra målretta rett i ringen, eller ned i tareskogen. Vi har filma leppefisken under vatn mens den blir fôra, og Auto Feeder fungerer minst like bra som vi hadde håpa på. Auto Feeder er dessutan både enkel å styra og svært sikker i drift, seier Møgster.

Hos Vest Mekaniske møtte han folk som har laga tekniske teikningar før. Utstyr, produksjonserfaring og utstyr mangla det heller ikkje på.

– Vår designer såg med éin gong korleis ideen til Møgster skulle formast, seier Lyngbø om kollegaen.

Brei kompetanse

Jarle Nytræ er saman med Anders Arefjord gründaren bak DWC, som no heiter FourPhase, det nye offshoreselskapet frå Os som i 2013 gjekk med over 50 millionar kroner i overskot. Han er også eigar i Vestmekaniske AS saman med den erfarne smeden Tom Fagerthun, Karl Ole Lyngbø, Eirik Haugland og den same Arefjord.

Vest Mek og Geir Bøe er saman med Jonny Møgster medeigar i Aqua Circle AS, som no kan ta Noreg, og andre oppdrettsnasjonar, med storm.

Ryktet om Auto Feeder har spreidd seg i bransjen, interessa er stor, og gjengen bak Aqua Circle gler seg no til å reia til den store messa Aquanor i Trondheim i august for å visa Auto Feeder til alle.

– Auto Feeder er heilnorsk, både idé, eigarskap, komponentar og produksjon. Vi skal ikkje stå for masseproduksjonen sjølv, det skal norske underleverandørar gjera. Men vi håper og trur at dette kan skapa mange gode arbeidsplassar i ein viktig bransje, seier Møgster og Lyngbø.


Les meir om

Næringsliv Industri