Lyseparken og Lyshorntunnelen tar form

Flyfoto og bildeserie, E39 Svegatjørn-Rådal: Sånn ser det ut i Endelausmarka etter 8 månadar med jobbing.

Det blir flytta på store massar i Endelausmarka, der vi no byrjar å sjå konturane av både vegtrasé, fylkesveg og Lyseparken. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)
Kjetil Vasby Bruarøy
Kjetil Vasby Bruarøyonsdag 01. juni 2016 11:57

Bildeserie:

Anleggsleiar Vidar Mjelstad frå Veidekke tok oss med på omvising. (Foto: KVB)
Endelausmarka, veg mot Rådal opp, mot Os ned i illustrasjonen. (Ill.: Statens vegvesen)
Foto med drone i førre veke. (Foto: Varde Aerial)
Cirka sånn kjem vegane og den eine delen av Lyseparken.
Delar av Lyseparken nærmast E39. (Foto: KVB)
Heile dalen skal fyllast opp og bli del av Lyseparken. (Foto: KVB)
Dei to delane av Lyseparken. (Ill.: Abo Plan og Arkitektur)
Kvernatjørn er tappa ned. Her kjem påslaget til Skogafjellstunnelen. (Foto: KVB)
Første salve er i september. (Foto: KVB)
Halve Kvernatjørn skal fyllast opp igjen. (Foto: KVB)
Frå denne gropa blir det drive mot Rådal. (Foto: KVB)
Det eine av dei to løpa av Lyshorntunnelen går no 30 meter inn. (Foto: KVB)
3,5 km inne i tunnelen skal dei møta dei som driv frå Hamre. (Foto: KVB)
80 tonn! Denne maskina måtte demonterast før frakt. (Foto: KVB)
300 kubikk betong går med når denne brua på fylkesvegen skal støypast. (Foto: KVB)
Anleggsleiar Vidar Mjelstad frå Veidekke tok oss med på omvising. (Foto: KVB)
Endelausmarka, veg mot Rådal opp, mot Os ned i illustrasjonen. (Ill.: Statens vegvesen)
1 av 15
Endelausmarka, veg mot Rådal opp, mot Os ned i illustrasjonen. (Ill.: Statens vegvesen)
Foto med drone i førre veke. (Foto: Varde Aerial)
Cirka sånn kjem vegane og den eine delen av Lyseparken.
Delar av Lyseparken nærmast E39. (Foto: KVB)
Heile dalen skal fyllast opp og bli del av Lyseparken. (Foto: KVB)
Dei to delane av Lyseparken. (Ill.: Abo Plan og Arkitektur)
Kvernatjørn er tappa ned. Her kjem påslaget til Skogafjellstunnelen. (Foto: KVB)
Første salve er i september. (Foto: KVB)
Halve Kvernatjørn skal fyllast opp igjen. (Foto: KVB)
Frå denne gropa blir det drive mot Rådal. (Foto: KVB)
Det eine av dei to løpa av Lyshorntunnelen går no 30 meter inn. (Foto: KVB)
3,5 km inne i tunnelen skal dei møta dei som driv frå Hamre. (Foto: KVB)
80 tonn! Denne maskina måtte demonterast før frakt. (Foto: KVB)
300 kubikk betong går med når denne brua på fylkesvegen skal støypast. (Foto: KVB)
Anleggsleiar Vidar Mjelstad frå Veidekke tok oss med på omvising. (Foto: KVB)

Tysdag 31. mai, åtte månadar etter byggestart ved Svegatjørn og i Endelausmarka i oktober 2015, fekk Midtsiden ei omvising med driftsleiar Vidar Mjelstad frå Veidekke AS.

Endelausmarka er den einaste plassen ny E39 mellom Os og Bergen ikkje er i tunell, der kjem det 1,1 kilometer med firefelts motorveg mellom Skogafjellstunnelen (1,5 km) mot Os og Lyshorntunnelen (9,2 km) mot Rådal.

Drivinga av Lyshorntunnelen er starta frå anleggstunnel frå Hamre, drivinga av Skogafjellstunnelen starta 23. februar.

Sjå òg: Video og bildeserie frå omvising i Endelausmarka 22. januar i år

Også frå Endelausmarka er det starta med tunneldriving, 4. mai blei det starta på Lyshorntunnelen.

– Vi skal berre 3,5 kilometer inn før vi møter dei som driv frå Hamre, fortel Mjelstad.

Det blir no gjort klart i påslaget til Skogafjellstunnelen. Drivinga av denne, frå Endelausmarka, startar 1. september. Rundt årsskiftet skal det vera hol gjennom til Svegatjørn og tunellen skal brukast til anleggsveg.

Konturane av Lyseparken

Langs E39 i Endelausmarka kjem Os kommune sitt store næringsområde, Lyseparken.

Les òg: Fleksible tankar om Lyseparken og Realitetstestar Lyseparken

Det blir eitt område nord og eit sør for fylkesvegen som går mot Lysefjorden.

– Her ser du Lyseparken, seier Mjelstad og peikar mot starten på ei fylling.

– Også heile dalen her skal fyllast opp og ligga plant med vegen.

Steinen er kortreist, både frå skaret som fylkesvegen skal gjennom og når drivinga av tunellane er godt i gang.

70 mann - 80 tonn

Rundt 60-70 mann frå Veidekke og underleverandørar er i sving i Endelausmarka.

– Vi blir fleire når drivinga av alle fire tunelløpa er starta.

I Lyshorntunnelen er arbeidet i gang. I starten går det noko rolegare, men det eine holet er no rundt 30 meter djupt. Nær tunellen står den største gravemaskina i området.

– Den er 80 tonn. Berre grabba åleine veg 6 tonn.

Maskina er så tung at det ikkje var lov å transportera ho på Lyseklostervegen.

– Fylkesvegen tar 80 tonn, traileren som frakta maskine veg 30 tonn utan last. Gravemaskina måtte delast opp og monterast på nytt, fortel Vidar Mjelstad.

Bygger fire bruer

Før første salve i Endelaus-enden av Skogafjellstunnelen 1. september er det andre små milepælar på prosjektet.

Det skal byggast fire bruer i området, både i samband med avkøyrsle frå E39, gang- og sykkelveg over motorvegen.

15. juni skal den eine inne i feltet støypast, i august skal brua over Lyseklostervegen i Åsen støypast.

Om E39 Svegatjørn - Rådal

Midtsiden samleside: E39 Svegatjørn-Rådal

• Sjå webkamera ved Svegatjørn
• Sjå video av første salve på Skogafjellstunnelen
• Animasjonsvideo: Ta køyreturen frå Svegatjørn til Rådal

• Vegen frå innslaget på Skogafjellstunnelen ved Svegatjørn til du køyrer ut av Lyshorntunnelen i Rådal er 11,8 km.
• Strekninga med ny veg er på totalt 17,7 km og skal gå som firefelts motorveg mellom Os og Fana.
• 14,7 av den 17,7 kilometer lange vegen blir i tunnel.

• Skogafjellstunnelen: 1,5 km
• Lyshorntunnelen: 9,2 km
• Mellom tunellane, Endelausmarka: 1,1 km

• I Endelausmarka kjem rasteplassar, kryss til ny fylkesveg til Lysefjorden (Åsen, Lyseklostervegen fv 163), og fleire store næringsområde, blant anna Lyseparken på rundt 500 mål.
• Prosjektet omfattar også ny fylkesveg frå kryss i Endelausmarka til Åsenvegen og utbetring av eksisterande fylkesveg 163 for cirka 40 millionar kroner.
• Lyshorntunnelen (9,2 km) kjem i nord ut i Rådal, med ei kort dagsone og kryssområde på 200 meter før den går vidare i 2,2 km lange Råtunnelen. Denne kjem i fjellet vest for dagens vegsystem ved Laguneparken. Ny vegline held fram til dagens riksveg 580 sør for Troldhaugtunnelen.

• Pris 6,5 milliardar kroner (2014 prisnivå), 40/60 bompengar/stat
• Byggestart 2015: Torsdag 3. september i Rådal (Implenia) og 1. oktober i Os (Veidekke).
• Antatt ferdig i 2022

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Bli medlem du også!

Di støtte gir liv til lokalavisa vår.

  • Tilgang til alt innhald
  • Utan bindingstid
  • Sommartilbod frå 5 kr
Få sommartilbodet

Abonnementet blir fornya kvar måned. Du kan seia opp kor tid du vil, og blir då ikkje belasta for neste periode.