Statens vegvesen hadde trafikkontroll i Os i går. (Ill. foto: Kjetil Vasby Bruarøy)
Statens vegvesen hadde trafikkontroll i Os i går. (Ill. foto: Kjetil Vasby Bruarøy)

Mangla autopass - fekk 8000 kroner i gebyr

Statens vegvesen kontrollerte 14 køyretøy, 3 av dei fekk bruksforbod.

Kjetil Vasby Bruarøy
14. august 2019 - 9:13

Statens vegvesen hadde kontroll i Os i går. Dei sjekka vekt på tungtransport og sjåførane si køyre- og kviletid.

Av 14 kontrollerte køyretøy blei det give to bruksforbod grunna manglande lastsikring og eitt bruksforbod for breidde på over 2,55 meter.

Det blei i tillegg notert to tekniske manglar.

Den eine sjåføren fekk 8000 i gebyr for manglande autopass.

«Alle norske og utanlandske motorvogner med tillatt totalvekt over 3,5 tonn registrert på foretak, stat, fylkeskommune eller kommune, eller som på annan måte blir nytta i næringsverksemd, skal ved all køyring på offentleg veg vera utstyrt med gyldig bombrikke knytt til gyldig avtale for betaling av bompengar i Norge» står det i regelverket.

 

Les meir om

Lokal Politi