Formidlaren Marita Moe Sandven heime på påskebesøk i Os. I mai skal ho og Ole Amund Gjersvik spela under Festspillene i Bergen. (Foto: Kjetil Osablod Grønvigh)
Formidlaren Marita Moe Sandven heime på påskebesøk i Os. I mai skal ho og Ole Amund Gjersvik spela under Festspillene i Bergen. (Foto: Kjetil Osablod Grønvigh)

Maritas verd

Marita Moe Sandven vart saman med Ole Amund Gjersvik headhunta til å spela under Festillene i Bergen - det er berre eitt av fleire prosjekt ho syslar med.

Kjetil Osablod Grønvigh
19. april 2019 - 11:30

Marita er 42, snart 43 (understrekar ho sjølv), Vestlending, men oppvaksen på Os, står på vikarlista til kulturskulen i Os, bur no i Bergen men er ekstra glad i å koma heim på besøk til Os.

Marita er utdanna med bachelor i kunsthistorie og medieviskap, og jobbar for tida som norsklærar for framandspråklege ved Folkeuniversitet i Bergen.

Festspilldirektøren ba spesifikt om «Into The Beast»

Saman med Ole Amund Gjersvik utgjer Marita duoen «Into The Beast».

Tredjeplata deira, «Headless Bodies Homeless Hearts», eit konseptalbum om å sakne noko eller nokon, har fått særs gode kritikkar i pressa.

– I fjor var direktøren for Festspillene i Bergen, Anders Beyer i meg om eit spesielt oppdrag. Han ba særskild om å bli informert og invitert til konsert med oss. Han hadde då høyrd på materialet frå dei to førre platene våre «Into The Beast» (2016) og «Twelve Tracks Of Our Ghosts To Come» (2017 ).

Temaet under årets festspel er lengsel.

– Beyer kom fly frå Berlin for å sjå og høyre oss på Cafe Sanaa. Denne kafeen er forresten eigd og driven av ein for mange ein kjend osing, nemleg Bjørn Blomberg. Dette gjer han saman med kona Chiku Ali, fortel Marita.

– Under festspela skal vi halda popup-konsertar i utstillingsrommet kor den offisielle kunstutstillinga til festspela vert halden. Eg skal innrømma at dette er stas, og noko eg gler meg stort til.

Duo med fokus på antikkens teater

Kor duoen med Gjersvik er musikkorientert, er duoen Marita har saman med Ole Mads Sirks Vevle, «ITsMoVeS», fokusert på scenekunst.

Marita fortel at Ole Mads ikkje er noko kven-som-helst;

– Ole Mads hadde sitt gjennombrot i 2003, og vann prisar saman med Flimmer Film for kortfilmen «Love Is The Law» - basert på ein tekst skrive av Ole Mads - mellom anna under filmfestivalen i Cannes i 2003.

– Vi har jobba mykje med framsyninga «ka?TARSIS» .

– Saman ser vi på dei store eksistensielle spørsmåla - kven er vi, kvifor er vi her, kva er formålet vårt her. Saman drar vi attende til antikkens tider kor teater skulle vera noko anna og meir enn berre underhaldning, snarare ei slags form for reinsking, seier Marita.  – Ordet 'katharsis' tyder jo nettopp reinsking, legg ho til.

– Heile konseptet er at vi vil tilbake til den opprinnelege hensikta med i det heile teke å gjere teater, og kva skjer om vi tek denne settinga inn i moderne tid?

Marita fortel at premiere på dette stykket vert under Frontlosje-festivalen i februar 2020.

Formidlar og vestlending

Marita er sikker på to ting; ho er hardbarka vestlending - og ho er ein formidlar.

- Om vi framleis hadde hatt telefonkatalog, ville det stått «formidlar» framfor namnet mitt.

Dette leier oss til det tredje prosjektet Marita jobbar med. Sjølv om ho kallar det eit solo-prosjekt, syner det seg, at heilt åleine, det er ho ikkje;

I «Dark Matters» er det berre meg på scenen, så det er ei soloframsyning, men eg har vore heldig og etter kvart fått  med meg Maik Riebort som koreograf og kunstnarleg leiar. (For dei som kjenner til Oselvarverkstaden, jobbar Maik der som båtbyggjar - han kan altså dansa òg ...)

Marita fortel at Maik er i desse dagar sjølv er aktuell som koreograf og kunstnarisk leiar med forestillingen «Song» på vårprogrammet til BIT Teatergarasjen, 3. mai i år.

– Tanken med dette prosjektet er å ta publikum med inn i ferda frå det mørkaste og dystraste eit menneske kan oppleva som sinnstilstand. Vi vågar oss å vera så ærleg å spørja: 'Kan vi nytta ei negativ erfaring til noko oppbyggjeleg?

– Denne framsyninga har til oppgåve å «dra næring» av eit døme på ein menneskeleg dyster tilstand og snu det til noko positivt, og slik forsøksvis ta publikum med heile vegen opp og fram inn i lyset. Det er ei vanskeleg og viktig oppgåve, som eg trur vi alle kan ha godt av å øva på, både når det gjeld små kvardagslege irritasjonar eller korleis vi tek vare på verda vi lever i.

Framsyninga hadde ei prossesframsyning i fjor haust, på Studio O hos Glenn Eirik Haugland og Heidi Tronsmo. 

Marita innrømmer at akkurat dette prosjektet ligg litt på hylla for tida;

– Det ligg på ei hylle, men ikkje så høgt oppe - og det skal ikkje få samla støv på seg heller ...

Baby - baby …

Tradisjonen tru skal Marita syngja saman med Osøren Jazzensemble på Oseana 17. mai, i tillegg er ho solist med storbandet Old Timers Bigband som held konsert same stad 17 juni. Ho er òg med i dansekompaniet «På Stående Fot» som har framsyningar i Kulturhuset Danckert Krohn 29. april og 11. mai.

Ein baby har ho òg på veg;

– Det er så baby-baby at det knapt kan snakkast om, men saman med Maik Riebort ser vi på å få til workshopar kor interesserte kan få innsjånad i korleis vi jobbar.

– Det heile er i utgangspunktet først og fremst tenkt for kunstnarar -fortrinnsvis innan danse- / teaterscenen -  men alle som er interesserte kan komma  og delta.

Meir vil ikkje Marita seia om den babyen nett no.

Drivkrafta bak alt

– Kva er det som driv deg til å halda på med så mange ulike prosjekt?

– Eg stiller alltid nokre kriterie-krav til prosjekta eg tek på meg eller vert involvert i;

– Dei må vera harmoniskapande, det må vera kopla til eigne- eller erfaringar fleire kan kjenna seg att i. Det treng ikkje alltid enda i jubel og regnbogefargar, men korleis kan mi eller di erfaring nyttast på ein positiv måte? I botn må det òg liggja ein solid aksept for skilnadane og likskapane som ligg i det å vera menneske.

– Eg har eit slags mantra, eller kva ein skal kalle det: Vi er ulike - det er derfor det er så fint at det likevel heiter vi.

– Kunst skal etter mi forståing ikkje berre vera underhaldning, trend eller mote, men eit frirom med engasjement der vi kan sleppe tankar, meiningar, visjonar og erfaringar laus for å forsøke å oppnå ei heller meir enn mindre felles oppleving av det å vere menneske.

Les meir om

Kultur Artistar Musikk Scene