Meining | 22. apr. 2021

Meir hjelp og mindre straff

Vedtaket på landsmøtet er ikkje eit nei til endring.

Meir hjelp og mindre straff
Henriette Lien. (Privat foto)
Kjetil Vasby Bruarøy
Kjetil Vasby Bruarøytorsdag 22. apr. 2021 08:40

Det blir ikkje ei rusreform med avkriminalisering i denne omgangen. Det er det mange som er skuffa over, både i Vestland Arbeidarparti og her i Bjørnafjorden.

Eg er imponert over den innsatsen som Arbeidarpartiet i Vestland, og særskilt i Bergen, har lagt ned for å spreia kunnskap om tronga for endring på rusfeltet.

Dette er eit stort og viktig spørsmål som treff mange svært nært. Vi skal og må ha respekt for at vi alle ønskjer å hjelpa og forebygga, sjølv når vi ser ulikt på korleis vi løyser dette.

Vedtaket på landsmøtet er likevel ikkje eit nei til endring.

Jonas Gahr Støre er tydeleg på at ei Ap-leia regjering vil ha ei kraftfull behandlingsreform der dei tyngste rusmisbrukarane skal få betre helsehjelp og ikke forfølgjast med straff.

Unge som brukar rusmidlar skal få meir og betre hjelp, og det skal også bli ei begrensing på kor lenge narkotikalovbrot skal stå på rullebladet. Det er bra.

Uavhengig av avkriminaliseringsdebatten må vi aldri gløyma kva rusproblematikk er eit symptom på: klasseforskjellar, sosiale problem, og svakare fellesskap.

Her er det inga usemje internt i Arbeidarpartiet, berre sterk vilje. Ingen parti har eit så offensivt program for forebygging og utjamning som det Arbeidarpartiet går til val på no.

Vedtaket frå Arbeidarpartiets landsmøte er eit godt vedtak.

Vi vil mellom anna:

  • Satse på kunnskapsbaserte rusforebyggende tiltak rettet mot ungdom som kan sikre at ungdom og førstegangs forseelser tilbys god tverrfaglig oppfølging av helsetjenestene i kommunen ut fra den enkeltes livssituasjon
  • Ha som hovedregel at reaksjonen i møte med ungdom og førstegangs forseelser som tas for bruk og besittelse av narkotika bør være påtaleunnlatelse og tverrfaglig oppfølging, gjennom forpliktende helse- og sosialfaglige oppfølgingsløp i samarbeid mellom politiet og helsetjenestene i kommunene.
  • Foreslå begrensninger for hvor lenge bruk og besittelse av brukerdoser forblir på rullebladet.

Arbeidarpartiet vil ha ei betre rusreform enn den som vart lagt fram av regjeringa. Vi vil syta for at det følgjer pengar med slik at dei lokale styresmaktene og spesialisthelsetenesta faktisk kan gjennomføre reforma. Det er ikkje eit svik, og det er ikkje å stå på feil side av historia. Det er å ta ansvar.

For styret i Bjørnafjorden Arbeidarparti
Henriette Madel Mori Lien, nestleiar

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Last ned Midtsiden-appen idag

No kan du følgja nyhende frå Os - rett i appen.

  • Gratis å lasta ned
  • Bli varsla straks noko skjer
  • Tilgjengeleg i App Store og Google Play Store
Last ned appen
For å få tilgang til alle sakene i appen må du vera abonnent.