Næringsliv | 11. des. 2015

Mer til kommunene fra lakseoppdrett

– Havbruksfondet skal sikre at kommunene skal få mer igjen for den viktige jobben de gjør med tilrettelegging, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

Mer til kommunene fra lakseoppdrett
Anlegget utanfor Ytterøy og Gulholmane i Bjørnafjorden. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)
Kjetil Vasby Bruarøy
Kjetil Vasby Bruarøyfredag 11. des. 2015 08:30

Pressemelding:

Nærings- og fiskeridepartementet sendte i går på høring forslag om et havbruksfond som skal fordele inntektene fra vederlag fra fremtidig vekst i lakseoppdrettsnæringa.

Stortinget har, ved behandling av melding om Forutsigbar og miljømessig bærekraftig vekst i norsk lakse- og ørretoppdrett, vedtatt at 20 prosent av inntektene fra vederlagene tilfaller staten, mens 80 prosent skal fordeles på kommuner og fylkeskommuner med oppdrettsvirksomhet. Regjeringen ble bedt om å legge frem forslag om et havbruksfond som skal fordele kommunalsektorens andel av disse inntektene.

- Regjeringen følger nå opp Stortingets beslutning om å opprette et havbruksfond. Både næringen og flere kommuner har allerede spilt inn at det er viktig at de som legger til rette for oppdrett skal få sin andel av inntektene, sier Aspaker.

Før havbruksfondet kan opprettes må en rekke forhold avklares.

Praktiske spørsmål knyttet til administrasjon og størrelsen på utbetalingene må besvares, men også spørsmålet om hva som skal ligge til grunn for en rimelig fordeling. Flere forskjellige fordelingsnøkler og utbetalings- og administrasjonsordninger diskuteres i høringsnotatet.

Departementet ber om innspill på hvilke alternativer en mener er best egnet for å sikre en rimelig fordeling av inntektene. Regjeringen tar sikte på å legge frem sitt forslag til innretning av havbruksfondet i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2016.

-Vi vil nøye vurdere tilbakemeldinger fra kommuner og andre interesserte før vi fremmer vårt forslag. Jeg vet at denne saken er viktig for kommunene som er vertskap for oppdrettsnæringen, og ser frem til mange gode innspill, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

Høringsfristen er 16. februar 2016.

Her er høringsnotatet.

Enklere med landbasert oppdrett

I dag, fredag, sender Nærings- og fiskeridepartementet på høring forslag som åpner for løpende og vederlagsfri tildeling av tillatelser til landbasert oppdrett med laksefisk. Samtidig forenkles regelverket ved at det blir tillatt å produsere såkalt postsmolt uten å søke om dispensasjon.

Stortinget har sluttet seg til regjeringens forslag i stortingsmeldingen Forutsigbar og miljømessig bærekraftig vekst i norsk lakse- og ørretoppdrett, om en ordning der tillatelser til landbasert oppdrett kan tildeles løpende og vederlagsfritt. Forskriftsendringene er nødvendige for å gjennomføre dette.

Regjeringen ønsker vekst i oppdrettsnæringen og jeg er opptatt av at vi skal regulere næringen basert på miljøkrav og bærekraft. Dette forslaget styrker næringens konkurransekraft gjennom at rammebetingelsene for landbasert oppdrett blir mer likt med tradisjonelt merdbasert oppdrett og rammebetingelser i andre land.

Landbaserte anlegg er i liten grad tatt i bruk i Norge. Det skyldes at dette fortsatt er en teknologi i utvikling, og at det fortsatt kan være er en merkostnad å produsere i landbaserte anlegg.

Havbruksnæringen har imidlertid i større grad tatt i bruk landbasert teknologi for å produsere stor smolt opp til 1 kg, før den overføres til tradisjonelt merdbasert oppdrett. Slik produksjon krever imidlertid i dag dispensasjon fra kravet om at settefisk ikke skal være større enn 250 gram.

- Vi ønsker enklere regelverk og foreslår å oppheve vektbegrensningen for produksjon av settefisk, slik at det kan produseres postsmolt uten å måtte søke om dispensasjon hos Fiskeridirektoratet. Bruk av postsmolt kan bidra til å redusere utfordringene med lakselus og rømming gjennom at det settes ut større og mer robust fisk som også står kortere tid i sjøen, sier fiskeriministeren.

Her er høringsnotatet.

Høringsfristen er 22. januar 2016.

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Last ned Midtsiden-appen idag

No kan du følgja nyhende frå Os - rett i appen.

  • Gratis å lasta ned
  • Bli varsla straks noko skjer
  • Tilgjengeleg i App Store og Google Play Store
Last ned appen

For å få tilgang til alle sakene i appen må du vera abonnent.