Miljøfyrtårnet Solstrand

Avfallet blir knust og strødd utover bakkane og hotellet blir varma opp av Bjørnefjorden.

Kjetil Vasby Bruarøy
Kjetil Vasby Bruarøyonsdag 23. juni 2010 08:31

Bildeserie:

1 av 6


I 1986 blei Solstrand som eit av dei første hotella i Noreg varma opp av varmepumper som henta energi frå havet.

- No er både hotellet og vatnet vi bruker, også i bassenga, varma opp av tre store varmepumper. Med eige anlegg kan vi produsera inntil 800 kW, fortel assisterande direktør Sukhwant Dhindsa.

- Miljøarbeidet på Solstrand har vore babyen min i mange år. Eg er heldig som har ein hotelleigar og sjef som ikkje er opptatt av å henta ut gevinst til eige forbruk, men investerer kronene i å vidareutvikla bedrifta, blant anna med investering i framtidsretta teknologi.

Gamalt hus – stort volum
Leiinga sitt fokus på lågt forbruk og minimal forsøpling starta allereie på 70-talet, og har blitt skjerpa med åra.

- Studier i Hotel Management ved Cornell University i 1971-73 inkluderte faget Global Resource Management – eit emne som sidan har vore fundamentet for vårt miljøarbeid på Solstrand. Vårt mål er å ikkje bruka meir enn vi treng og ikkje forsøpla meir enn vi må, seier Børrea Schau-Larsen.

- Hovudbygningen vår er frå 1896. Drift av dette huset, som no er på 18.000 kvadratmeter, har 4 basseng, rundt 45.000 overnattingdøgn i året og 30 millionar kroner i mat gjennom kjøkkenet, krev sitt, men gjev også rom for å spara mykje.

Av jord er du kome …
Streng miljøfokus gjev positiv ringverknad, når ein storforbrukar ber om meir miljøvenlege løysingar frå fleire leverandørar kan til og med noko så lite som fjerning av emballasje på små smørpakkar bety mykje.

- Våre gjestar har til saman brukt kanskje 100.000 smørpakkar i året. Saman med andre i bransjen har vi lagt press på smørleverandøren vår til å koma med ei betre løysing, så no kjem smøret i kuler utan plastemballasje, pakka i meir miljøvenleg materiale, samla i større kvantum.

Kompostering og avfallssortering er blant andre tiltak. Ei kvern på kjøkkenet knuser alt frå kyllingbein til krabbeskjel, resultatet blir noko som liknar på kaffigrut, og som blir brukt som gjødsel på bakkane.

- Komposteringsanlegget og avfallssorteringa gjev nye ringverknadar, tidlegare hadde vi gjerne 10 lastebilar nedom i veka, no er det forureinande transportbehovet nede i maks 3 bilar i veka.

Forbruk og framtid
Pumpeanlegget i bassenget er berre i drift når det er gjestar i bassenget, noko som reduserer energibehovet med 27.000 kWh per år. Vassavkjølte motorar varmar opp bassenget, noko som gjev ytterlegare 17.000 kilowattimar i sparing.

- Med omfattande reinsing og gjenvinning av spylevatnet i bassenget bruker vi dessutan 3000 kubikkmeter mindre vatn i året.

Den nye miljøsertifiseringa forpliktar, Solstrand må halda fram med å visa kontinuerlege forbetringar.

- Det har vi også planar om å gjera. Neste store prosjekt, som vi allereie har starta på, er utfasing av glødelampar. Å halda på det gamle, stemninga og det rette lyset, samstundes som vi skal skifta til LED-pærer, blir eit omfattande arbeid, seier Børrea Schau-Larsen.

Om Stiftelsen Miljøfyrtårn
Stiftelsen Miljøfyrtårn blei danna 13. november 2003, og tilbyr miljøsertifisering som hjelper private og offentlege verksemder å driva lønsamt og miljøvenleg.

Miljøfyrtårn er eit norsk, offentleg sertifikat. Ordninga blir støtta og anbefalt av Miljøverndepartementet.

Ekstern lenkje: miljofyrtarn.no

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Bli medlem du også!

Di støtte gir liv til lokalavisa vår.

  • Tilgang til alt innhald
  • Utan bindingstid
  • Sommartilbod frå 5 kr
Få sommartilbodet

Abonnementet blir fornya kvar måned. Du kan seia opp kor tid du vil, og blir då ikkje belasta for neste periode.