Lokal | 08. mai 2020

Misnøye og manglande svar: Ber om presise tilbakemeldingar

Ei oppmoding frå administrasjonen til byggebransjen.

Misnøye og manglande svar: Ber om presise tilbakemeldingar
Kommunalsjef Jarle Kvalvik og leiar for plan- og bygningsutvalet, Terje Sperrevik (Sp). (Foto: Bjørnafjorden kommune-TV)
Kjetil Vasby Bruarøy
Kjetil Vasby Bruarøyfredag 08. mai 2020 09:02

I starten på gårsdagens møte i plan- og bygningsutvalet, det første fysiske politiske møtet sidan 12. mars, då korona sendte folk over på video, fekk dei ni politiske medlemmane av utvalet ei orientering frå administrasjonen.

Kommunalsjef Jarle Kvalvik kom med eit ønskje, etter administrasjonen har fått ein del tilbakemeldingar om misnøye med byggesak og planarbeidet.

– Send desse over til oss. Det er nesten umogleg for oss å veta korleis vi kan bli betre, om ikkje vi veit kva saka gjeld og kva byggebransjen eller privatpersonar opplever er problemet, sa Kvalvik.

Han gav ordet vidare til plansjef Jannicke Sem-Onarheim, som orienterte om status for restansar frå fjoråret.

– Innan plansaker jobbar vi no med å bygga ned lista over restansar, og reknar med å vera i mål med dette arbeidet over sommaren. Ferske saker blir samtidig tatt fortløpande, sa Sem-Onarheim.

– Når det kjem til restansar på byggesak held vi no på med kartlegging. Denne oversikta er snart klar, og då blir den presentert for utvalet.

Ønskjer fleire detaljar om status

Politikarane som bad om ordet etter orienteringa var Nils-Anders Nøttseter (MDG), Gustav Bahus (Frp), Aud-May Boge (H) og Tor Inge Døsen (Frp).

– Orientering om status kan vera eit godt og klokt innslag i møta, men eg ønskjer meg meir mat i saka. Eit eksempel er områdeplanen for Osøyro. Vi høyrer planen nemt av og til, men kva er status? Blir det jobba med den? Er den på is? Kva er status for kvart punkt på restanselista?

Døsen slutta seg til Nøttseter sitt innlegg, Boge fortalte om noko ho opplevde som endå betre rutine då ho sat i politiske utval i Fusa kommune.

– Der fekk vi dette tilsendt før møta, sånn at vi kunne førebu gode spørsmål til sjølve møtet.

– Får nye spørsmål som svar

Bahus var den einaste som svarte på Kvalvik sitt ønskje, om kva byggebransjen opplever er problemet.

– Å vidaresenda er noko eg har prøvd å gjera når eg får tilbakemeldingar. Mange opplever å ikkje få svar, andre opplever at når dei først får svar, så er det med eit nytt spørsmål, sa Bahus.

Han presiserer dette for Midtsiden etter møtet:

– Nokre av tilbakemeldingane eg får, er i uformelle samtalar. Det er ikkje opp til meg å senda kva som helst vidare, ikkje er det alle entreprenørselskap eller privatpersonar som ønskjer namnet sitt opp i ein offentleg debatt heller. Men utfordringane deira er skildra i detalj og verkar for meg som reelle.

Les òg: Status - kommunen sine største byggeprosjekt (+)

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Last ned Midtsiden-appen idag

No kan du følgja nyhende frå Os - rett i appen.

  • Gratis å lasta ned
  • Bli varsla straks noko skjer
  • Tilgjengeleg i App Store og Google Play Store
Last ned appen

For å få tilgang til alle sakene i appen må du vera abonnent.