Brannvesenet i Os kan meir enn berre slukka brannar - i dag vaska dei møkk. (Foto: Kjetil Osablod Grønvigh)

Møkka tok straumen til 700

Ein uheldig bonde på Bø kortslutta straumnettet - brannvesenet rykte ut og tok seg av vaskinga.

image
image
Av: Kjetil Osablod Grønvigh

Tidlegare i dag vart om lag 700 husstandar i Os straumlause.

Talet vart etterkvart justert ned til 500, og klokka 12.30 stod det att 57 kundar utan straum.

– Ein bonde var litt uheldig

På Lyssandflaten fann Midtsiden årsaka til det BKK kalla ei «driftsforstyrrelse».

Saman med BKK sine servicebilar stod brannvesenet sin tankbil og tilsynelatande spylte ut i lufta.

Den slukka ikkje grasbrann, men vaska leidningsnett og stolpar.

Erik Walden frå brannvesenet fortel at ein bonde var litt uheldig med møkkaspreiinga si tidlegara;

– Då han kom litt for nær leidningsnettet skjedde det ei kortslutning som førte til at store delar av Os aust vart straumlause i nokre timar. No skal vi berre vaska vekk resten av møkka, og så vert straumen kopla på att.

Fleire saker