Dagens møte er ikkje i kommunestyresalen, men via Teams. (Bilde frå oktober 2019, foto: Kjetil Vasby Bruarøy)
Dagens møte er ikkje i kommunestyresalen, men via Teams. (Bilde frå oktober 2019, foto: Kjetil Vasby Bruarøy)

Møte i dag, 18. februar: Kommunestyret

Her kan du sjå saksliste og direktesending.

Kjetil Vasby Bruarøy
18. februar 2021 - 15:57

Torsdag klokka 16.00 skal årets første møte i Bjørnafjorden kommunestyre starta.

Sendinga er nokre minutt forseinka grunna implementering av nytt system for stemmegiving.

Blant sakene på lista:

  • Endring av vedtekter for kommunale barnehagar
  • 2. gongshandsaming av detaljregulering for Borgavegen
  • Trafikksikringsplan for Bjørnafjorden kommune 2021-2025
  • Planprogram for klima,- energi- og miljøplan for Bjørnafjorden kommune 2021-2033 - endeleg vedtak
  • Bjørnafjorden Utviklingsselskap AS - Utgreiing av mogleg selskapsstruktur - modellval
  • Regional transportplan for Vestland fylke (RTP) - innspel frå Bjørnafjorden kommune

Møtet blir arrangert med 35 medlemmar og administrasjon på video via Teams, men er direktesendt.

Neste kommunestyremøte er torsdag 25. februar.

Les meir om

Lokal Politikk