Møte i dag, 4/11: Kommunestyret

Saksliste og TV-sending.

Dei 35 politikarane er i dag samla i kommunestyresalen igjen, etter halvanna år i Oseanasalen. Her i desember 2019. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)
Kjetil Vasby Bruarøy
Kjetil Vasby Bruarøytorsdag 04. nov. 2021 15:51

I dag er det møte i Bjørnafjorden kommunestyre frå klokka 16.

Førre møte var 23. september, neste er 29. november og 16. desember.

Av saker til dagens møte er:

 • Tilstandsrapport 2020/21 - barnehage og skule
 • Plan mot vald i nære relasjonar
 • Heildøgns omsorgsplassar for eldre fram mot 2030
 • Planar og framtid for Fjellheim
 • 120/156 mfl. Tollaneset. Vidare prosess for framforhandla utbyggingsavtale mellom utbyggar og tidlegare Fusa kommune.
 • 2. gongshandsaming av detaljregulering for Solstrandstykket 63/7 m.fl
 • Uttale til planprogram for E39 Stord - Os frå Bjørnafjorden kommune
 • Forvaltningsrevisjon av beredskap og krisehandtering, sett i lys av pandemihandteringa - rapport
 • Orientering: Kommunedirektøren sitt framlegg til Budsjett 2022/Økonomiplan 2022 - 2025

Sjå saksliste og tilhøyrande dokument på kommunen si heimeside

Sjå direktesendinga i ruta under eller på kommune-TV

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Les meir om

Bli medlem du også!

Di støtte gir liv til lokalavisa vår.

 • Tilgang til alt innhald
 • Utan bindingstid
 • Sommartilbod frå 5 kr
Få sommartilbodet

Abonnementet blir fornya kvar måned. Du kan seia opp kor tid du vil, og blir då ikkje belasta for neste periode.