Meining | 13. apr. 2021

Mye positivt i tilbakemeldingen fra Statsforvalteren

Uten byvekstavtalen hadde vi fått nøyaktig de samme klagene fra Statsforvalteren.

Mye positivt i tilbakemeldingen fra Statsforvalteren
Asle Olsen, her i formannskapet i 2019. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)
Kjetil Vasby Bruarøy
Kjetil Vasby Bruarøytirsdag 13. apr. 2021 08:33

Statsforvalteren sitt brev til kommunen er langt ifra så dårlig nytt som enkelte politikere og utbyggere vil ha det til.

Tvert imot ønsker vi i SV mange av innvendingene til Statsforvalteren velkommen.

De fleste av innvendingene vil på ingen måte ha den negative effekten på utvikling og utbygging som enkelte hevder, men heller føre til en mer ansvarlig utvikling hvor flertallet vil bo på steder som gjør at de kan reise kollektivt, og gå eller sykle til skole og nærsenter.

I tillegg vil strandsonen bli skjermet i mye større grad enn i dag, til glede for innbyggerne i kommunen vår.

Det er heller ikke det at vi sa ja til byvekstavtalen som fører til at Statsforvalteren ber oss gjøre mange endringer. Ser man på hva Statsforvalteren selv skriver så er det ingen tvil om at det er brudd på de statlige planretningslinjene for bolig-, areal- og transportplanlegging som brukes som hovedargumentet.

Disse planretningslinjene ble godkjent mot slutten av 2014. Med FrP og Høyre i regjering. Uten byvekstavtalen hadde vi fått nøyaktig de samme klagene fra Statsforvalteren, men vi hadde hatt et par hundre millioner mindre å bruke på å ruste opp kollektivterminal, pendlerparkering og gang- og sykkelvei.

Det er også rart å se hvor overrasket enkelte politikere virker over brevet fra Statsforvalteren.

Dette kom på ingen måte som en overraskelse for oss i SV. Arealplanen vi jobber med klarer ikke å møte kravene fra vår egen samfunnsplan, statlige planretningslinjer eller regional areal- og transportplan.

Når vi ikke etterlever noen av planene eller retningslinjene så er det jo ikke rart at det kommer innvendinger på arbeidet vi har gjort!

SV har vært tydelig hele veien på at flere boligområder må ut og brevet fra Statsforvalteren viser at vi har rett.

Samtidig så er det enkelte av områdene som Statsforvalteren ønsker å ta ut som SV ønsker å beholde.

Dette er det imidlertid fullt mulig å få til, så lenge vi tar ut mye av det andre Statsforvalteren ønsker. Viser vi en tydelig vilje på å komme Statsforvalteren i møte på mange av innvendingene så vil vi få beholde de områdene som er viktige for kommunen. Denne evnen og viljen til å prioritere håper jeg flertallet i PBU viser i møtene fremover, slik at vi kan komme i mål med denne planen snarest mulig.

Jo flere omkamper det blir jo lengre tid vil det ta før vi får en ny plan på plass. Og en ny plan trenger vi virkelig.

Jeg har sett at enkelte har skrevet at Statsforvalteren sine innvendinger vil føre til full byggestopp på Strøno og i Søre Øyane. Det stemmer ikke.

Statsforvalteren er riktignok tydelig på at en videre utbygging på Strøno vil være i strid med statlige føringer, men Statsforvalteren ber oss bare ta ut ett av områdene på Strøno. De resterende utbyggingsområdene på Strøno har Statsforvalteren ikke kommet med noen innvendinger mot, så det vil fremdeles bli mulig å bygge på Strøno.

Når det gjelder Søre Øyane så er det spesielt to innvendinger Statsforvalteren har. Det ene er at områdene lengst sør er for langt unna det som defineres som nærsenter i Øyane (rundt skolen og butikken på Vedholmen). Der har Statsforvalteren absolutt et godt poeng. Den andre innvendingen til Statsforvalteren handler om infrastrukturen i Øyane. Statsforvalteren mener, helt korrekt, at infrastrukturen ikke er god nok til en videre stor utbygging i Øyane.

Det tror jeg de fleste som bor der kan være enige i. Veien er smal og svingete, og mange steder må man stoppe for å slippe biler forbi.

Er det da ønskelig med en storstilt utbygging når veiene er som de er? Er det ønskelig for de som bor i Øyane? Det er ting som vi må ta med i betraktningen når vi planlegger hvor det skal åpnes opp for flere boliger.

Statsforvalteren kommer med flere innvendinger som SV er veldig glad for. Senterområdet på Søre Neset er et godt eksempel på dette. Den er planlagt i Marivegen, langt fra den største boligmassen på Halhjem, noe Statsforvalteren reagerer på. SV jobbet for å få plassert senterområdet nærmere boligene på Halhjem, nøyaktig slik Statsforvalteren nå ber oss gjøre.

En annen innvending som SV er glad for at Statsforvalteren kommer med omhandler strandsonen.

Her har Statsforvalteren gått grundig til verks og ber om at en mye større del av strandsonen blir skjermet for utbygging. Alle innspillene til Statsforvalteren om strandsonen vil SV jobbe hardt for å ta inn i planen slik at vi får beholdt så mye av strandsonen som mulig til allmenn bruk.

Jeg anbefaler de som er interessert, eller som ønsker å se hvilken viktig jobb Statsforvalteren gjør i å følge opp statlige krav til utbygging og vern av strandsone, å lese brevet fra Statsforvalteren.

Dere finner det her.

Asle Olsen
Bjørnafjorden SV

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Last ned Midtsiden-appen idag

No kan du følgja nyhende frå Os - rett i appen.

  • Gratis å lasta ned
  • Bli varsla straks noko skjer
  • Tilgjengeleg i App Store og Google Play Store
Last ned appen

For å få tilgang til alle sakene i appen må du vera abonnent.