Meining | 01. mai 2024

Når alarmen går ...

Me vil ha opplagte og førebudde legar, og den sjåførordninga som har fungert godt ei tid, sikrar at vaktlegen har med seg akutthjelpar.

Når alarmen går ...
Fusabrølet. (Foto: Mette Holmefjord Olsen)
Susann Haukeland Børnes
Susann Haukeland Børnesonsdag 01. mai 2024 17:38

Det er gledeleg at ny vurdering av legevaktordninga ser ut til å sikra vidare drift av legevaktstasjonen i Eikelandsosen.

Det er både klokt og framtidsretta. Men me er forundra over at utrykkingar frå legevakta på Moberg skal vera med lege og ekstra sjukepleiar /legebilsjåfør, men frå Eikelandsosen skal legane kjøra ut aleine.

Kanskje er det fleire oppdrag ut frå Moberg, men når alarmen går for mogeleg hjartestans eller kritisk ulukke i t.d Hålandsdalen krev det same kommunikasjon og førebuinga som tilsvarande på Os-sida.

Så me kjenner på at tilbodet IKKJE vert trygt nok når krisa står på.

Når alarmen går for raud respons, krev det at sjåføren er fullt merksam på kjøringa, kjøretøyet og trafikken og ikkje samstundes må bruka ulike kommunikasjons- system for å halda kontakt med andre etatar / tenester.

Det skulle ikkje vera naudsynt å minna om veglengder og -standardar i Eikelandsosen sitt område, det er både lengre og oftast dårlegare enn i Moberg sitt område.

For oss austom fjorden kjennest dette ikkje som likeverdige tilbod.

Me vil ha opplagte og førebudde legar, og den sjåførordninga som har fungert godt ei tid, sikrar at vaktlegen har med seg akutthjelpar.

Fusabrølet ber kommunen saman med aktuelle partar sjå på ei revidert organisering av sjåførordninga, slik at folk austom kan kjenna seg ivaretekne når alarmen går.

Fusabrølet si arbeidsgruppe
Mette Holmefjord Olsen

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Les meir om

Last ned Midtsiden-appen idag

No kan du følgja nyhende frå Os - rett i appen.

  • Gratis å lasta ned
  • Bli varsla straks noko skjer
  • Tilgjengeleg i App Store og Google Play Store
Last ned appen
For å få tilgang til alle sakene i appen må du vera abonnent.