Lokal | 13. sep. 2016

Nettvett like viktig som trafikkvett

Leserinnlegg: Den siste tiden har vi kunnet lese flere artikler om barn og unge som har blitt utsatt for overgrep eller blitt ofre for utpressing på internett.

I følge Medietilsynet har en av ti 13 og 16 år sendt nakenbilder av seg selv det siste året (ill.foto: Shutterstock)
Lesarinnleggtirsdag 13. sep. 2016 07:08

I følge en undersøkelse fra Medietilsynet har en av ti barn mellom 13 og 16 år sendt nakenbilder av seg selv det siste året. Samtidig har mange foreldre liten eller ingen oversikt over hva barna deler på internett.

Det er bekymringsfullt at så mange barn og unge deler svært privat informasjon med andre, og ofte med personer de ikke kjenner godt eller i det hele tatt.

En del unge mennesker som har delt private bilder av seg selv blir truet med at bildene skal deles med skole, venner og familie hvis de ikke gjør som overgriperen ønsker. Dette kan tvinge barn og ungdom til å dele stadig flere bilder av seg selv og havne i overgriperens vold.

Kommende barnehagelærere og lærere i skolen må få opplæring i dette under studiene. Det bør også vurderes om opplæring i nettvett bør inn i selve læreplanene. Jeg ser ikke for meg dette som et eget fag, men at man på skoler og i barnehagene får et ansvar for å formidle dette til barna på en tydelig måte. På samme måte som man i barnehager og skoler får informasjon om hvordan man skal ferdes trygt i trafikken, eller seksualundervisning på skolene, bør man også lære seg nettvett.

Det er prisverdig at Høgskolen i Bergen nå styrker utdanningen for lærerstudentene med emner som vold i nære relasjoner, overgrep og rus. I den sammenheng bør også utfordringene vår digitale hverdag gir oss også inngå.

Skoler og barnehager bør ha sitt ansvar, men selvsagt har også foreldrene en svært viktig rolle å spille. Her kan det også være behov for opplæring, mange foreldre finner det nok utfordrende å være oppdatert på barn og unges nettvaner. Opplæring kan bli tilbudt av kommunene og skolene, og vi har flere ressurser som kan bidra med kompetanse, eksempelvis ung.no, Redd Barna, Medietilsynet og andre.

Vi må også være tydelige på at dette er alvorlig kriminalitet, selv om gjerningsmannen kanskje aldri treffer offeret fysisk. Vi har heldigvis flere eksempler på at overgripere blir straffet for denne type ugjerninger. Dette må prioriteres høyt og det må vurderes om det skal bevilges ytterlige midler til å bekjempe denne type kriminalitet, og at det opprettes dedikerte grupper i politiet som har dette som første prioritet. Internett skal ikke være en frisone for alvorlig kriminalitet.

Krenkelser på nettet handler imidlertid ikke bare om overgripere som bevisst prøver å lure barn og unge.

Private bilder som kanskje var ment kun for en kjæreste kan risikere å bli delt med hele skolen. Vi vet også at noen kvier seg for å dusje etter gymtimen i frykt for å bli tatt bilde av eller filmet. Bilder som igjen kan bli spredd hurtig og til mange på sosiale medier. Dagens digitale hverdag gjør dessverre at mobbing kan få enda større konsekvenser enn tidligere.

Derfor mener jeg at det er viktig at barn og unge får en klar og tydelig opplæring i hvordan de trygt oppfører seg på nettet, både på egenhånd og overfor sine medmennesker. Vi må øke kompetansen på dette, både i hjemmet, barnehagen og skolen.

Vi må også ha lett tilgjengelige tjenester som kan ta tak i problemene når de oppstår, det være politi som kan gå etter overgripere på nettet, og skoler som kan slå ned på mobbing og trakassering på nett barn og unge i mellom.

Mvh
Laila Reiertsen

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Les meir om

Bli medlem du også!

Di støtte gir liv til lokalavisa vår.

  • Tilgang til alt innhald
  • Utan bindingstid
  • Fra 36 kr/uke
Se priser

Abonnementet blir fornya kvar måned. Du kan seia opp kor tid du vil, og blir då ikkje belasta for neste periode.