Næringsliv | 27. mai 2019

No blir brannstasjonen riven

Bildeserie: Bli med på ei siste vandring i Allaktiviteshuset og i den gamle brannstasjonen.

Allaktivitetshuset og den gamle brannstasjonen vert i desse dagar klargjort for riving. (Foto: Kjetil Osablod Grønvigh)
Kjetil Osablod Grønvigh
Kjetil Osablod Grønvighmandag 27. mai 2019 12:51

Bildeserie:

Dett var dett. (Foto: KOG)
Dei gamle lokala til ungdomsklubben. (Foto: KOG)
Lite står att av kjøkkenet i dag. (Foto: KOG)
Her hadde brannvesenet kontora sine. (Foto: KOG)
«Mikse-rommet» til lydstudioet. (Foto: KOG)
Innspelingsrommet til lydstudioet. (Foto: KOG)
Det er funne asbest i bygget. (Foto: KOG)
Tredje høgda, retning hamna. (Foto: KOG)
«Kunst-rommet» i tredje høgda.
Hos «Kontakto». (Foto: KOG)
Nytt og gammalt. (Foto: KOG)
Som å sjå bakover i tid. (Foto: KOG)
Denne står framleis att. (Foto: KOG)
Tredje høgda retning nord. (Foto: KOG)
Rivingsarbeidet er venta ferdig i månadsskiftet juni-juli. (Foto: KOG)
Garasjen til brannstasjonen er òg tømt. (Foto: KOG)
Her kjem det etterkvart parkingsplassar. (Foto: KOG)
Ør? Med rivinga forsvinn tårnet som mykje kjenneteikner bygget. (Foto: KOG)
Her stod det brannbilar fram til den nye stasjonen vart bygd på Moberg. (Foto: KOG)
Dett var dett. (Foto: KOG)
Dei gamle lokala til ungdomsklubben. (Foto: KOG)
1 av 19
Dei gamle lokala til ungdomsklubben. (Foto: KOG)
Lite står att av kjøkkenet i dag. (Foto: KOG)
Her hadde brannvesenet kontora sine. (Foto: KOG)
«Mikse-rommet» til lydstudioet. (Foto: KOG)
Innspelingsrommet til lydstudioet. (Foto: KOG)
Det er funne asbest i bygget.  (Foto: KOG)
Tredje høgda, retning hamna. (Foto: KOG)
«Kunst-rommet» i tredje høgda.
Hos «Kontakto». (Foto: KOG)
Nytt og gammalt. (Foto: KOG)
Som å sjå bakover i tid. (Foto: KOG)
Denne står framleis att. (Foto: KOG)
Tredje høgda retning nord. (Foto: KOG)
Rivingsarbeidet er venta ferdig i månadsskiftet juni-juli. (Foto: KOG)
Garasjen til brannstasjonen er òg tømt. (Foto: KOG)
Her kjem det etterkvart parkingsplassar. (Foto: KOG)
Ør? Med rivinga forsvinn tårnet som mykje kjenneteikner bygget. (Foto: KOG)
Her stod det brannbilar fram til den nye stasjonen vart bygd på Moberg. (Foto: KOG)
Dett var dett. (Foto: KOG)

– Planen er at arbeidet med å riva bygget skal vera ferdig i månadskiftet juni-juli.

Dette fortel prosjektleiar i Os kommune, Knut Olav Torsvik.

– I desse dagar sluttfører entrepenøren arbeidet med å ta vekk murpuss, fjerna taket og henta ut alt av interiør og eksteriør på bygget. Når dette er ferdig kjem dei store maskinene på plass, og sjølve rivinga av bygget tek til.

Gjenbruk og miljø i fokus

Torsvik fortel at det er funne asbest i delar av bygget, og at dette vert sanert.

Tidas tann har gnege på bygget, men framleis er det ting som kan takast vare på og nyttast om igjen.

– Skifertaket køyrer vi opp til det kommunale lageret i Kolskogen og tek vare på. Det same gjeld dei lydisolerande vindauga som vart kjøpt inn i samband med etableringa av lydstudioet i bygget.

– Heile prosessen med å riva bygget har fokus på gjenbruk og miljø. Når bygget til slutt er vekke, vil vi gå i gang med å planera ut tomta slik at det kan gjerast klart for den planlagde parkeingsplassen, avsluttar Torsvik.

Les òg: Vedtok parkeringshus under grusbanen

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Bli medlem du også!

Di støtte gir liv til lokalavisa vår.

  • Tilgang til alt innhald
  • Utan bindingstid
  • Fra 36 kr/uke
Se priser

Abonnementet blir fornya kvar måned. Du kan seia opp kor tid du vil, og blir då ikkje belasta for neste periode.