Den sentrumsnære 5,8 mål store tomta blei selt på under ti dagar. (Arkivfoto: KVB)

No er gamle Os barnehage selt

Det tok under ti dagar å selja eigedom til 15 millionar kroner.

Av: Kjetil Vasby Bruarøy

Måndag 20. mars blei gamle Os barnehage, med 5,8 mål sentrumsnær tomt, lagt ut for sal.

I går sto eigedomen, som hadde prisantydning 15 millionar kroner, markert som selt.

Selt etter bodrunde

Meklar vil førebels ikkje ut med kven som er kjøpar, kvar dei er frå eller kva kjøpesummen blei. På direkte spørsmål om det er Os Bygg og Eigedom som har kjøpt, at kommunen har kjøpt av seg sjølv, svarer han nei.

– Blei det bodrunde?

– Ja, det blei det, seier ein ordknapp Daniel Røksund frå Eiendomsmegler Vest til Midtsidne fredag kveld.

– Blei prisantyding passert?

– Det eg kan seia er at folk har tru på Os, folk og firma vil satsa i Os. Denne eigedomen blei selt til ein god pris, og gjekk litt over prisantyding.

Kan bli 30-40 bueiningar

Tomta ligg med 100 prosent utnyttingsgrad, noko som betyr at det kan byggast rundt 5800 kvadratmeter bustad på eigedomen.

«Område BB6 er satt av til blokker i inntil 3 etasjar med underliggande parkering» står det i annonsen.

Fleire saker