NRK: Os sentrum om 80 år

Lite snø, høg vasstand og sverdfisk i fjorden: Ny rapport ramsar opp kortsidig effekt av middels gode klimakutt.

Brygga utanfor Os Sjøfront 10. februar i år. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)
Kjetil Vasby Bruarøy
Kjetil Vasby Bruarøymandag 30. nov. 2020 22:37

«Velkommen til Bjørnafjorden i år 2100!» skriv NRK i ein rapport der rikskanalen tar for seg konsekvensen av middels gode klimakutt - kommune for kommune.

Journalistane har samla fleire tusen opplysingar frå norske og internasjonale forskarar, men understreker at dette ikkje er eit skrekkscenario - dette er konsekvensen viss vi er middels flinke med klimakutt i verda dei neste åra.

For Bjørnafjorden kommune ser det sånn ut:

  • 2,2 gradar høgare snittemperatur - altså tilsvarande som København
  • Sommaren blir éin månad lengre
  • Vi får 6 % meir nedbør og 50 % kraftigare styrtregn
  • Vasstanden blir 30 cm høgare (i ny sentrumsplan blir det tatt høgde for 70 cm)
  • 200-års stormflo vil koma minst éin gong i året
  • Årets mest snørike dag blir nesten halvert i snødjupne, frå 22 til 13 cm

Under ser du eit kart over korleis ein 200-stormflo vil prega Os sentrum, det sjøen blant anna vil omkrinsa rådhuset - zoom i kartet på Kartverket.no

Os sentrum under stormflo i 2090. (Kartverket.no)

Artsmangfaldet blir kraftig påverka, det vil koma fleire framande artar, oppdrettarane får ei utfordring med laksen - og det vil koma artar som sardin, ansjos og sverdfisk (!) i Bjørnafjorden.

NRK er òg innom tal for skrekkscenariet, altså at vi held fram som før.

Bli medlem du også!

Di støtte gir liv til lokalavisa vår.

  • Tilgang til alt innhald
  • Utan bindingstid
  • Knappe 30 kr per veke
Teikna abonnement

Abonnementet blir fornya kvar 4. veke for kr 120 per månad. Du kan seia opp kor tid du vil, og blir då ikkje belasta for neste periode.