Os legevakt. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)
Os legevakt. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)

NRK: Sjukehus snart tomme for motgift mot hoggorm

– Det er sjeldan det er behov for dette antistoffet, seier legevakta i Os. 

Kjetil Vasby Bruarøy
24. juli 2018 - 11:51

– Vi opplever at det er veldig mange som er blitt biten av hoggorm i år, i forhold til tidlegare år. Det er nok på grunn av varmen, i tillegg er vi meir ute i det fine vêret, seier professor Dag Jacobsen, avdelingsleiar for akuttmedisinsk avdeling ved Oslo universitetssykehus, til NRK.

Giftinformasjonen har frå mai til no blitt kontakta av 264 personar som er bitne av hoggorm.

På sjukehus i Skandinavia blir eit antistoff kalla ViperaTAb brukt som motgift. Det nasjonale lageret av dette stoffet skal vera i ferd med å gå tomt.

– Får sjeldan bruk for motgift

Avdelingsleiar ved legevakta i Os, Anne Halhjem, seier dei ikkje har statistikk over kor mange pasientar dei har hatt innom med hoggormbitt.

– Vi har nokon innom kvar sesong, men det er ikkje sånn at det er fleire i veka, eller at vi har grunnlag for å seia at det har vore ei auke i år, seier Halhjem.

Legevakta på Moberg er vakt for fire kommunar.

Halhjem seier det som oftast er snakk om tørre bitt, altså at ormen bit, men ikkje sprøyter inn gift - og at dei som kjem innom stort sett blir sendt heim etter overvaking.

– Det kan gå frå ein halvtime til fire timar før konsentrasjonen av gift i blodet er på topp. Symptoma kan vera blodtrykksfall og kvalme, men det mest vanlege er smerter og aukande hevelse lokalt rundt bittstaden, seier Halhjem.

Det er sjukehusa som har motgift, ikkje legevakta, og det er berre rundt halvparten av dei som blir lagt inn på sjukehus som får motgift.

– Ta kontakt om du blir biten

Sjølv om det stort sett går fint med folk som blir biten, oppmodar legen folk å ta kontakt. Når born er biten skal dei alltid undersøkast av lege.

– Er det trygt å gå ned frå eit fjell eller å køyra bil om du er biten av hoggorm? Skal ungdom og vaksne gå sjølv, eller bør dei berast ned frå fjellet for å unngå høg blodsirkulasjon?

– Ta kontakt med det same du blir biten, så får du hjelp til å vurdera kva du bør gjera vidare om du for eksempel er ute i terrenget og har eit stykke å gå før du er til lege.

Les meir om

Lokal Helse Jakt og fiske