Ny kai, nye båtar og ny avdeling

Samba Marin AS satsar friskt og veks fort.

– Det er ei ny verd for oss, seier dagleg leiar Eirik Haugland etter at den 42 x 45 meter store kaien blei ferdig. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)
Kjetil Vasby Bruarøy
Kjetil Vasby Bruarøysøndag 27. jan. 2019 22:12

Bildeserie:

No er basen på Amundsneset utvida. (Foto: KVB)
Samba kjøpte Amundsneset i 2015. (Arkivfoto: KVB)
I fjor gjekk bygginga for fullt, her i november. (Foto: KVB)
Delar av kaien er no leig ut til lagring av desse stuplivbåtane. (Foto: KVB)
Mens dei ventar på å få bygga fungerer dette som hovudkvarter. (Foto: KVB)
Driftsleiar Andreas Amundsen. (Foto: KVB)
Leiar for nyoppretta dykkeavdeling, Jan-Tore Bakke. (Foto: KVB)
Eigenutvikla, fjernstyrt undervannsmaskin. (Foto: KVB)
Den har naturlegvis òg fått eit namn. (Foto: KVB)
Samba Marin har no fire raske båtar med ROV og dykkarar. (Foto: KVB)
MS Samba, her i 2013. (Foto: KVB)
Molly, her til kai i Brimsholmen. (Foto: KVB)
Nybygget Fox Fighter kom i drift i 2014. (Foto: KVB)
Året etter var Fox Challanger på plass. (Foto: KVB)
Bjørn Anders Brimsholm. (Arkivfoto: KVB)
Jan Erling Røttingen. (Arkivfoto: KVB)
No er basen på Amundsneset utvida. (Foto: KVB)
Samba kjøpte Amundsneset i 2015. (Arkivfoto: KVB)
1 av 16
Samba kjøpte Amundsneset i 2015. (Arkivfoto: KVB)
I fjor gjekk bygginga for fullt, her i november. (Foto: KVB)
Delar av kaien er no leig ut til lagring av desse stuplivbåtane. (Foto: KVB)
Mens dei ventar på å få bygga fungerer dette som hovudkvarter. (Foto: KVB)
Driftsleiar Andreas Amundsen. (Foto: KVB)
Leiar for nyoppretta dykkeavdeling, Jan-Tore Bakke. (Foto: KVB)
Eigenutvikla, fjernstyrt undervannsmaskin. (Foto: KVB)
Den har naturlegvis òg fått eit namn. (Foto: KVB)
Samba Marin har no fire raske båtar med ROV og dykkarar. (Foto: KVB)
MS Samba, her i 2013. (Foto: KVB)
Molly, her til kai i Brimsholmen. (Foto: KVB)
Nybygget Fox Fighter kom i drift i 2014. (Foto: KVB)
Året etter var Fox Challanger på plass. (Foto: KVB)
Bjørn Anders Brimsholm. (Arkivfoto: KVB)
Jan Erling Røttingen. (Arkivfoto: KVB)
No er basen på Amundsneset utvida. (Foto: KVB)

Samba Marin AS er blant dei 20 største selskapa i Os, og det mest lønsame etter Invent Sport AS og Alutec AS.

Med utvida flåte, ny dykkarteneste og ny, stor djupvasskai er dei rigga for vidare vekst.

– Kaien var ferdig før jul. Det var ei stor investering, men den gjer alt mykje enklare, det er ei ny verd, seier dagleg leiar Eirik Haugland.

Kaien og båtane

Det var i 2015 at Samba-eigarane fekk kjøpa Amundsneset av Os kommune. I fjor gjekk byggearbeidet for fullt.

45 meter av den gamle steinkaien er bygd 42 meter ut. Dermed har Samba Marin ei samla kailengde på over 120 meter, der mesteparten er frå 10 til 14 meter djup.

Kaiflaten er på 1890 kvadratmeter. I tillegg kan dei boltra seg på det store, planerte arealet på land.

– Vi har framleis ambisjonar om å få bygga oss eit kontorbygg på kaien, men vi treng å finna ei plassering som Statens vegvesen godkjenner. Horisontal avstand til veg kan bli avgjerande, sjøl om vegen går på bru over hovudet på oss.

I mellomtida har Samba-leiinga flytta inn i brakkerigg på kaien. Herfrå styrer dei operasjonane til ein utvida flåte med 5 store og 4 raske arbeidsbåtar.

MS «Samba», som det heile starta med i 2007, har fått selskap av fleire båtar med åra:
2012: MS Molly
2014: Fox Fighter - «Kom heim med nytt flaggskip»
2016: Fox Challanger - «Ny båt i Samba-flåten»
2017/2018: Fox Tørres - «Den andre av sitt slag»

– Vi opererer langs heile kysten. Fox Challanger er den vi bruker over størst distanse, den har vore på fleire slepeoppdrag til både Finnmark og Polen.

I tillegg har Samba Marin kjøpt to nye huriggåande båtar av typen Norsafe Mentor. Frå før hadde dei både ein Norsafe og ein Kloster Patrol.

Ekspertar under vatn

Dei siste åra har Samba etablert seg med fleire ROV-ar (fjernstyrt mini-ubåt). Våren 2018 starta dei eiga dykkaravdeling.

– Vi ønskjer å vera ein total-leverandør. Det er enklast for oss og enklast for kunden, seier Haugland.

Samba Marin, som stort sett har rekruttert frå eiga heimbygd, kontakta den erfarne arbeidsdykkaren Jan-Tore Bakke.

– Det var ikkje vanskeleg å takka ja til denne gjengen, seier Bakke.

No leiar han 15 dykkarar fordelt på to team. Med hurtiggåande båtar utstyrt med både dykkarar og ROV-team, er Samba rusta til ei rekkje inspeksjonar og andre jobbar under vatn.

På den nye kaien står ei ubemanna, ombygd gravemaskin i ei stor korg av metall.

– Vi tatt ombygging og rigging sjølv. Den er spesialtilpassa arbeid under vatn, for eksempel feste av fortøyingsboltar, og utstyrt med lys og fleire kamera. Alt blir styrt frå overflata, og vi har brukt den på 300 meters djupne.

Drifta krev fleire investeringar i utstyr, men Samba-kameratane er ofte sjølvforsynt med kompetanse.

– Vi har vore heldige som har fått mange flinke tilsette med ulik fagleg bakgrunn, og kan løysa veldig mykje sjølv. Det har mykje å seia å kunna ringa ein kollega om noko må reparerast ein søndag kveld.

Offshore, oppdrett og sertifisering

I 2016 vaks Samba AS med 18,9 millionar kroner og landa på ein omsetnad på 53,2 millionar. Dei blei for tredje år på rad kåra til Gasellebedrift av Dagens Næringsliv.

I 2017 slo dei saman to av sine eigne firma og skifta namn til Samba Marin AS. Omsetnaden landa på 80,6 millionar, driftsresultatet kom på over 20 millionar.

Firmaet har over 40 tilsette.

– Selskapet byrjar å bli så stort å handtera, både i båtar og personell, at vi har hyra inn eksterne rådgjevarar til å ta ein gjennomgang av drifta vår. Det gjeld å passa på at vi bruker ressursane våre best mogleg, seier styreleiar Bjørn Anders Brimsholm.

Han starta Samba-eventyret saman med fetteren Jan Erling Røttingen. Dei to er framleis hovudaksjonærar med like eigarpostar, mens dagleg leiar Eirik Haugland òg har ein aksjepost.

• Les òg: – Vil styrka det maritime miljøet (intervju med Brimsholm i 2014)

Emil T. Brimsholm har nylig byrja å jobba for Lerøy, der har Andreas Amundsen overtatt som driftssjef.

Over halvparten av omsetnaden kjem frå fem store, faste kundar. Det er med å gi stabil drift.

– Oppdrettsbransjen er den største kunden vår, men olje og gass aukar. No held vi på å ta nokre sertifiseringar, blant anna ISO-sertifisering, noko som vil auka nedslagsfeltet vårt yttarlegare, fortel Haugland.

Andre oppdrag, som heving av havarerte båtar og turar i skjergarden med betongbilar, som det starta med, utgjer i dag berre 10 prosent av drifta.

– Vi er bevisste på å ikkje gløyma dei små. Vi er ein totalleverandør, og spekteret er vidt, seier Brimsholm.

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Bli medlem du også!

Di støtte gir liv til lokalavisa vår.

  • Tilgang til alt innhald
  • Utan bindingstid
  • Sommartilbod frå 5 kr
Få sommartilbodet

Abonnementet blir fornya kvar måned. Du kan seia opp kor tid du vil, og blir då ikkje belasta for neste periode.