Tor Espen Skoglund med eit lass fôringsbøyar på veg ut til kunde. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)
Tor Espen Skoglund med eit lass fôringsbøyar på veg ut til kunde. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)

Nye produkt og nye partnarar

Aqua Circle, som denne veka sender av garde sin første utanlandsordre, har fått fleire produkt på menyen.

Kjetil Vasby Bruarøy
27. mai 2016 - 11:26

Aqua Circle AS, som blei etablert i Os etter ein idé av Jonny Møgster i fjor vår, fekk i januar installert sin første versjon av vidareutviklinga, eit sentralfôringssystem.

Det står i dag rundt 200 av første produkt, Auto Feeder, ute i drift hos kundar, første kommersielle sal av Central Feeder er òg unnagjort.

– Vi er takksame for den mottakinga vi som nytt frma har fått i marknaden og det gler oss at produkta fungerer over tid og at dei ute på anlegget ser at dei har nytte av det, seier dagleg leiar Tor Espen Skoglund.

Men dette er ikkje dei einaste varene Aqua Circle AS har å by på.

– Vi har halde fram med produktutvikling, blant anna med ein skjulvaskar og fôringsbøyar som i staden for å droppa fôret i overflata tar maten to meter under vatn.

Det er ein skjulvaskar som no går ut dørene som første utanlandsordre. Den skal til Irland.

– Det er likevel ikkje sånn at vi vil produsera alt sjølv, om vi ser at andre har tilsvarande produkt som fungerer, og har ved ved fleire høve stilt oss opne for å jobba saman med andre.

I samarbeid med OK Marine

Ein av aktørane osingane har inngått samarbeid med, etter Norsk Oppdrettsservice, er OK Marine AS i Kristiansand.

Selskapet, som auka frå 16 til 33 millionar i omsetnad frå 2012 til 2014, produserer blant anna skjul og mottaksteiner for reinsefisk.

– Berggylta er ein stressa fisk og treng ein midlertidig heim når han kjem til oppdrettsanlegget. Med mottaksteine unngår du at fisken går til botnen på ein 30 til 60 meter djup merd, ei trykkforandring den toler dårleg når den skal opp igjen, forklarer Skoglund.

– Både vi og OK Marine har produkt som den andre ikkje har. Målet med samarbeidet er at vi i aukande grad kan kalla oss totalleverandør til røkting av reinsefisk.

Forhandlar for IPC

Via ein felles kjent i Norsk Oppdrettsservice i Flekkefjord har Aqua Circle òg kome i kontakt med IPC.

– Vi har blitt forhandlar av fisketeljar medAqua Scan, transportkar for reinsefisk og vaksineringsbord for rognkjeks.

Gründar Jonny Møgster, som jobbar som driftsleiar for fleire oppdrettsanlegg, er framleis sentral i Aqua Circle.

– Både kompetansen og nettverket hans har mykje å seia. Det kjem stadig nye idear, og vi har meir på teiknebrettet saman med naboverksemda, som er hovudaksjonær hos oss, Vestmekaniske AS.

Aqua Circle er blant verksemdene som i dag får besøk av ein Høyre-delegasjon som er på havbruk-turné i Os.

Les meir om

Næringsliv Industri