Oljesøl ved Skorpo

Nesten 2000 liter diesel rann i natt ut frå eit oppdrettsanlegg utanfor Nordstrøno.

Kjetil Vasby Bruarøy
08. april 2010 - 13:53

(Retta versjon. Midtsiden fekk først opplyst at oljesølet var i Strøneosen, det er feil).

Torsdag morgon fekk Os brannvesen tips om stort oljesøl utanfor Strøno.

- Båtfolk har sett store flak med olje og hobbyfiskarar har meldt frå om oljesøl i fangstredskap, seier brannsjef Stein Gjøsund.

Lekkasje i dieseltank
I 9-tida ringte Lerøy Vest og stadfesta at dei har hatt lekkasje i ein dieseltank om bord på oppdrettsanlegget deira mellom Skorpo og Nordstrøno.

Mellom 1500 og 2000 liter diesel har gått i sjøen.

Forsvinn frå Os
Ifølgje brannsjefen driv oljeflaket, som er rundt 2 kilometer langt, vest og nord, ut mot Bjørnefjorden og nord mot Korsfjorden.

Brannvesenet har vore på synfaring med båt, blant anna for å sjekka om det har kome søl inn i friluftsområdet Ervikane.

- Her var det heldigvis ikkje spor etter dieselsøl, så flaket har nok følgt straumen ute i fjorden og er på veg ut av kommunen.

Ingen tiltak
Ifølgje Kystverket og IUA Bergen let ikkje dieselflaket seg fjerna så lett.

- Det blir ikkje gjort nokre tiltak for å få det opp frå sjøen, men kjem det inn til land bør folk varsla oss så vi kan få det fjerna.

- Forureiningslova er klar på at den som er skuld i forureining også må dekka kostnadar andre får, for eksmpel ved øydelagt fiskeutstyr, legg Gjøsund til.

Med det kan Lerøy Vest koma til å få meir enn dieselkostnadar og eigne rutiner å gå gjennom etter utsleppet.

- Eitt utslepp er eitt for mykje, seier brannsjefen.