Trine Lindborg (Ap) fremja forslag om å utgreia institusjonskjøkken på Luranetunet (foto: Andris Hamre)

Ønsker seg kjøkken på Lurane

Budsjett 2018 • Trine Lindborg (Ap) skuffa over at kommunestyret ikkje vil greia ut kjøkken på Luranetunet.

Av: Andris Hamre

Trine Lindborg hadde gledd seg til tysdagens kommunestyremøte og hadde eit håp om å få med seg dei andre politikarane på eit forprosjekt for å sjå på eige kjøkken på Luranetunet.

– Eg har gleda meg til saka om å setta av 100.000 kroner til eit forprosjekt for å utgreia eige kjøken på Lurane. Eg og mange med meg gleder oss stort over den nye sjukeheimen, men vi kan ikkje kvila på laubæra. 

– Det siste året har det vore mykje fokus på matglede og ernæring for eldre. Her må Os kommune følgje med i tida. Vi som kommunestyre kan ikkje gro fast i vedtak som er fatta for ti år sidan. Vi har meir kunnskap om ernæring no. At ein ønskjer å sertifisera Luranetunet som ein Livsgledeheim er fantastisk. 

– Fleire og fleire kommunar flaggar heim matlaginga, påpeikte Lindborg og viste til Tysnes, Fusa og fleire av sjukeheimane i Bergen.

– Danmark bruker store summer på dette. Siv Jensen kom i byrjinga av desember med eit klart bodskap om at alle kommunar skal ha eige kjøken, så eg rekner med at posisjonen støtter framlegget som ei første etappe. Med eit institusjonskjøkken på Luranetunet kan heimebuande abonnere på mat og seniorbeburarane i Solstrandsvegen kan få ein lokal kafé med god mat. Det er viktige faktorar for å få liv på Lurane.

Meiner ting er på gang

Sjølv om ho ikkje støtta framlegget var Laila Reiertsen (Frp) glad for initiativet frå Lindborg.

– Eg vil takka deg for å ha satt fokus på eldreomsorga. Eg er glad når andre også hiver seg på, men det handlar ikkje berre om mat, sjølv om mat er kjempeviktig.

– Eg vil ta de med tilbake til 2001 då vi opna Luranetunet med kjøkken på avdelingane. Då baka vi seint og tidleg og det blei servert ferske rundsstykker til frukost. Vi tenkjer ofte varmmat og middag når vi diskuterer kjøkken, men dei eldre treng gjerne lite, men ofte måltider. Det er heldigvis mogleg å få til fordi vi har kjøkken på avdelingane.

– Det er ting på gang der oppe. No skal dei ansette ein kokk på nye Luranetunet. Eg er spent på å sjå korleis dei tenkjer drifta der oppe. Eg vil vera den første til å jubla om dei vil ha storkjøkken som ein del av det å tilby betre eldreomsorg, men vil avventa for å sjå korleis dei vil legga det opp.

– Mat er ein viktig del av eldreomsorga, men vi har ikkje fått spesielle tilbakemeldingar på dette når vi har hatt brukerundersøkningar, meinte Reiertsen.

– Den kokken du snakkar om er til kantina som er i resepsjonen for dei tilsette. Når det gjeld brukerundersøkingar, så videreformidlar eg informasjon eg har fått frå dei som jobbar der og pårørande. Det er eit sterkt ønskje om eit institusjonskjøkken som kan laga næringsrike måltid og tilpassa måltid som bebuarane kan få velgja frå, svara Lindborg som skuffa måtte innsjå at ho ikkje fekk gjennomslag for å utgreia institusjonskjøkkenet.

Fleire saker