Venterommet på Os terminal, med tilstøytande lokale på begge sider, kan bli bygd om til kiosk. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)
Venterommet på Os terminal, med tilstøytande lokale på begge sider, kan bli bygd om til kiosk. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)

Ønskjer å etablera kiosk på Os terminal

Initiativtakar har fått grønt lys av huseigar, og jobbar no med planlegging av ombygging.

Kjetil Vasby Bruarøy
21. mai 2019 - 22:33

I april var Os kommune ute med ei annonse der dei spurde om nokon var interesserte i å driva kiosk i terminalbygget på Osøyro.

– Årsaka til at vi lyste ut lokalet var at vi blei kontakta av nokon som ønskjer å opna kiosk der. For å ha ein open og ryddig prosess, sidan kommunen er huseigar, lyste vi lokalet ut, fortel næringskonsulent Jon Sivert Rykkel.

Ingen andre meldte seg innan frist, 1. mai, dermed har Os kommune gått i vidare dialog med initiativtakar.

– Vil gje terminalen eit løft

Initiativtakar er Marianne Evensen Østrem. Ho seier ho kom på ideen då ho gjekk på kveldstur.

– Eg syntest det såg så mørkt og utriveleg ut, samtidig er det ein livleg stad store delar av dagen, og kanskje ein marknad for kaffi, bollar, litt varm suppe og andre smårettar, seier Marianne.

– Dei eg har snakka med på rådhuset ser ut til å ha sans for ideen, og meiner det kan gi terminalen eit løft.

Foreløpig uvisse om ombygging

Marianne er nøgd med å få tilslaget, men kommunen skal ikkje ha sagt seg villig til å setja lokalet i stand til kioskdrift.

– Lokalet er ikkje så stort, men det blir litt kostnadar med riving av veggar og å få vatn og straum på plass. Før kiosken kan innreiast og fyllast med varer.

– Det er begrensa kor mykje eg ønskjer å investera for å opna ei såpass lita bedrift. Eg vil gå ein liten runde, blant anna innom gründerparken, for å sjå om det er midlar å søkja på til denne forma for nyetablering, seier ho.

Det er venterommet med tilstøytande lokale i begge endar som kan bli aktuelt.

Det er foreløpig uavklart kva form for venterom- og toalett-tilbod det vil vera i bygget om kiosken blir etablert.

– Eg har uansett plan om å halda kiosken open frå morgontrafikken startar og eit stykke ut på kvelden, også med nokre barkrakkar så folk kan sitja og nyta drikke og smårettar. Så blir det vidare dialog med Os kommune om kva tilbod som skal vera på staden utanom kiosken.

Les meir om

Næringsliv Eigedom