Slike hundehi kjem på plass på Amfisenteret i dag. (Pressefoto)

Opnar hundeparkering

No kan hunden din stå trygt og lovleg utanfor Amfi Os.

Av: Kari M. Lyssand

Torsdag 22. mars vil det bli opning av hundeparkering utanfor senteret. Hundehia, som dei kallast, er hundebur frå Norsk Hundeparkering AS, med elektronisk lås der eigar har tilgang via eit trådlaust nøkkelkort.

Ulovleg å gå frå hunden

Behovet for hundeparkering kom som ei følgje av den ny hundelova § 5 Forbud mot å gå fra bundet hund "Hundeholderen skal ikke gå fra en bundet hund rett ved inngangen til en bygning som er åpen for allmenheten eller ved lekeplasser". Hundeparkeringa si hovedhensikt er tryggleik, så farlege situasjonar med fastbundne hundar og tjuveri av hundar blir hindra.

- Som hundeeigar kan du trygt bruka hundehia, seier Frode Rogstad, dagleg leiar av Norsk Hundeparkering.

- Hundehia er spesialkonstruert i samråd med erfarne hundeeigarar, veterinærar og andre hundeekspertar. Og frå førsteutgaven bur som kom i 2004 er det gjort ein rekke utbetringar.

Bur med aircondition

Sluttresultatet er 3. generasjons hundehi som no blir montert på Amfi Os. Hia er konstruert sånn at hunden lett kan følgja med på kva som skjer på utsida, men det er vanskeleg å sjå inn. Dei er også utstyrt med temperaturstyrt kjølevifte og automatisk UVC- desinfisering på natta.

Hundehia er utforma med "tette" veggar", sånn at hundane ikkje ser kvarandre og føler at dei ligg i sjul som i eit hi. Dette bidrar til å roa hundane.

- Vi har mange parkeringsplassar, handikapplassar og sykkelplassar, og no er det flott at det endeleg er komen på plass eit servicetilbod for hundeeigarar også, seier senterleiar Christer Danielsen.

10.000 - 15.000 bryt lova kvar dag

Cirka 20 % av kundane til senteret har hund, og fleire og fleire ønskjer å ta hunden med på handletur.

Norsk Hundeparkering har tidlegare utført ei spørreundersøkjing blant kjøpmenn i daglegvarebutikkar. Denne undersøkjinga viste at mellom 10.000 - 15.000 hunder blir bunde fast ulovleg utanfor butikkar kvar einaste dag. Sjansen for at nokon skal bli skada av bitt er difor stor. Av befolkinga er 23 % redd hund, 2 % er fobisk redd hund og 64 % er redd laushundar. (Kilde: Norsk institutt for naturforskning, 2000)

Øv på førehand

Rune Fjellanger frå Fjellanger hundeskole er positivt innstilt til hundehia.

- Det er eit bra initiativ frå Amfi Os å tilretteleggja for hundeeigarane.

Han påpeikar vidare at det er viktig å gje hunden sin ei viss trening i å vera i bur, og at dette som anna trening med hund blir basert på beløningsprinsipper med positiv forsterking.

Hundeparkeringa på Amfi Os har opning i dag.

 

 

 

Fleire saker