Trond Hope opnar søndagsopen butikk i tilbygg på butikken han har frå før. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)
Trond Hope opnar søndagsopen butikk i tilbygg på butikken han har frå før. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)

Opnar ny butikk til helga

Søndagsopen Rema får tjuvstart på ein laurdag.

Kjetil Vasby Bruarøy
05. juni 2019 - 14:35

I november blei det kjent at Rema 1000 Kuven stasjon får ein søndagsopen nabo. Tilbygget er ferdig og ny butikk skal som moderskipet drivast av Hope Handel AS.

– Vi opnar laurdag ettermiddag, når hovudbutikken stenger tidleg grunna pinseaftan, og held fram med ope søndagane framover, fortel kjøpmann Trond Hope.

Han hadde mål om å opna noko tidlegare, men travle tider i hovudbutikken og tett med fridagar i mai har gjort at pinsen blei målet å strekka seg etter.

– Det skal vi fint klara, det meste er på plass no.

1500-2000 varelinjer på knappe 100 kvadrat

Det er kona Ingunn Hope som har leia planlegginga og innreiinga av den søndagsopne butikken.

Lokalet er nesten kvadratisk, men kjøl langs heile den eine veggen, og frys langs ein annan.

– Målet er å få eit godt utval samtidig som det er plass nok til at kundane kan leita fram varene dei vil ha. Kjøl og frys langs veggane hjelper på, det same gjer høge, men ikkje så djupe reolar. Då blir det god plass til kundar mellom hyllene.

Butikken får mellom 1500 og 2000 varelinjer og to kassar.

Langopen søndag

I fjor strekte Rema 1000 Kuven stasjon opningstidene i begge endar med ope 6 til 24. Når søndagsopen er i drift blir det frå ni til ni.

– Vi følgjer dei andre søndagsopne Rema-butikkane nærmast Os, som den på Skjold. Vi har òg lytta til desse når det kjem til vareutval, men vil tilpassa lokalt etterkvart som vi ser kva kundane i Os kjøper mest og eventuelt nemner at dei saknar. I tillegg blir det justering etter sesong.

Gjekk frå 2 til 1 - auka omsetnaden

Etter at Hope mista lokalet i Idrettsvegen har han tatt all omsetnaden, og meir enn det, med seg til Kuven stasjon.

– Vi ligg godt framfor tida vi hadde to butikkar, trass i at vi har hatt byggeperiode her store delar av 2019.

– Når den søndagsopne er ferdig får vi 50 parkeringsplassar tilbake i drift, seier Hope.

I delar av tilbygget kjem Pizzabakeren inn som leigetakar. Dei har planlagt opning tysdag 18. juni.

 

Les meir om

Næringsliv Handel