Næringsliv | 08. sep. 2017

Opnar nytt terreng på Søfteland

Arbeidet med 22 einebustadtomter i Gåsakilen er i gang.

Opnar nytt terreng på Søfteland
Arbeidet med Gåsakilen på Søfteland er i gang. Ottar Randa fotograferer til eige arkiv. (Foto: Ørjan Håland)
Ørjan Håland
Ørjan Hålandfredag 08. sep. 2017 13:02

Bildeserie:

22 einebustadtomter, éi for tomannsbustad og to utbyggingsområde. (Foto: Ørjan Håland). (Foto: Ørjan Håland)
22 einebustadtomter, éi for tomannsbustad og to utbyggingsområde. (Foto: Ørjan Håland). (Foto: Ørjan Håland)
Til påske kan salet starta, om vinteren ikkje blir for kald. (Foto: Ørjan Håland)
Til påske kan salet starta, om vinteren ikkje blir for kald. (Foto: Ørjan Håland)
På motsett side av Postvegen ligg 233 dekar til seinare utvikling. (Foto: Ørjan Håland)
På motsett side av Postvegen ligg 233 dekar til seinare utvikling. (Foto: Ørjan Håland)
Det skal byggast nytt kryss i den lange, ulykkesutsette svingen. (Foto: Ørjan Håland)
Det skal byggast nytt kryss i den lange, ulykkesutsette svingen. (Foto: Ørjan Håland)
1 av 4
22 einebustadtomter, éi for tomannsbustad og to utbyggingsområde. (Foto: Ørjan Håland). (Foto: Ørjan Håland)
Til påske kan salet starta, om vinteren ikkje blir for kald. (Foto: Ørjan Håland)
På motsett side av Postvegen ligg 233 dekar til seinare utvikling. (Foto: Ørjan Håland)
Det skal byggast nytt kryss i den lange, ulykkesutsette svingen. (Foto: Ørjan Håland)

Direktør for Os Bygg og Eigedom AS, Ottar Randa, var i førre veke på befaring til Gåsakilen-området på Søfteland.

Her skal 22 eneboligtomter, ei tomt for tomannsbustad og to utbyggingsområde gjerast klare for sal.

– Det er godt å sjå at arbeidet er i gang. Får vi ein normal vinter med temperaturar som det har vore dei siste åra vil vi vera klare for å starta salet til påske 2018, seier Randa.

OBEAS ønskjer at kjøparane sjølv skal kunna bestemma hustype.

– Vi vil klargjera veg, strukturn i landskapen og legga vatn og avløp til kvar tomt. Når det kjem til kva kjøparen vil bygga på tomta blir det ingen spesielle føringar utover vanlege regulative avgrensingar.

233 dekar til neste generasjon

Vest for Postvegen finn vi eit større område som grensar til Vindalsvatnet. Her eig OBEAS eit område på 233 dekar til vidare utbygging.

– Dette er eit tilsvarande område som Gåsakilen, med flott vegetasjon og lite trafikk. Postvegen skiljer desse to områda og skaper ei flott gjennomgåande nerve.

– Men vi tenkjer at dette området vest for Gåsakilen er mest tiltenkt dei neste generasjonane som kjem, fortel Ottar.

Nytt kryss

Grunna utbyggjing på Gåsakilen vil det etterkvart skje endringar med hovudvegen, E39, som går forbi.

– Det skal byggast eit nytt kryss her som den langstrekte svingen går. Det blir ei enklare og meir ryddig løysing for dei som skal inn og ut av området.

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Last ned Midtsiden-appen idag

No kan du følgja nyhende frå Os - rett i appen.

  • Gratis å lasta ned
  • Bli varsla straks noko skjer
  • Tilgjengeleg i App Store og Google Play Store
Last ned appen

For å få tilgang til alle sakene i appen må du vera abonnent.