Roar Otto Andersen frå Clemens Eiendom beklaga at dei ikkje hadde blitt klar over planane for skogsbilvegen tidlegare (foto: Andris Hamre)

Oppdaga "plutseleg" ein skogsbilveg

Ein "nyoppdaga" skogsbilveg kunne utsatt utbyggingsplanane i Osstølen.

image
Av: Andris Hamre

Då politikarane i Plan- og bygningsutvalet (PBU) skulle godkjenna endringane av detaljplanen for Osstølen (Sveo) "dukka det opp" ein skogsbilveg ingen hadde tatt omsyn til.

– Eg tykkjer det har blitt ein veldig god plan, dei har flytta seg vekk frå kvikkleira og gjort det tryggare for folk å bu der, men det ligg ein sti oppe ved sidan av parkeringsplassen som er tenkt inn i området. Så kjem det ein skogsbilveg lengre til høgre, ein bør kanskje ta høgde for å legge stien slik at ein treff skogsbilvegen som kjem. Det er vel ei mindre endring, men er det mogleg å berre legge den inn no, undra Tryggve Lillestøl (Krf).

Men det var det ikkje.

– Om den skal leggast inn, så må det på ny høyring og kan de kan ikkje handsama den i dag. Det kan eventuelt takast som ei mindre endring seinare. Vi har visst om skogsbilvegen og trudd at den skulle komma lengre nord. Det er dumt at det kjem så seint, kommenterte kommunalsjef for samfunnsutvikling, Aina Tjosås, som anbefalte å godkjenna planen og la det vera opp til tiltakshavar å eventuelt søka om ei mindre endring seinare.

Ekstremt viktig å koma i gang

Til stades i møtet var også prosjektsjef Roar Otto Andersen frå Clemens Eiendom AS sitt utbyggingsselskap.

– Vi er ikkje mot skogsbilvegen. Det er Opplysingsvesenets Fond som er grunneigar i Osmarka. Vi som utbyggingsselskap eiger dette området, men det er Opplysningsvesenets Fond som eig oss, så slik sett burde vi ha klart å snakka betre saman.

– Det var først for to dagar siden vi fekk opplysningar om denne skogsbilvegen.

– Det er fleire måter å løyse vegen på, men for oss er det ekstremt viktig no å komma i gang med utbygginga der oppe. Både Bjørn Døsen AS og Block Watne venter på å få komma i gang, orienterte Andersen.

Må finna ei løysing

Andersen fekk støtte frå politikarane på at det hasta meir med planen enn skogsbilvegen.

– Om vi ser på tidsperspektivet, så hastar det meir med å få denne planen i gang enn å få ein tømmarveg på gang. Vi kjem til å gå for planen slik den ligg, så får vi finna løysing på skogsbilvegen seinare, men det må takast høgde for at vegen i feltet blir bygd for å tåla åtte til tolv tonn, kommenterte Harald Døsen (Ap) før Espen Aspenes (Frp) fremja ein protokollmerknad på vegne av utvalet som poengterte at også skogsbilvegen var viktig.

Fleire saker