Lokal | 26. nov. 2020

Opprop på vegne av 7 pasientorganisasjoner

Lesarinnlegg: Kuttene i budsjettet kan føre til økte kostnader på sikt.

Opprop på vegne av 7 pasientorganisasjoner
Karsten Berntsen frå LHL Os er blant dei som har signert oppropet. (Arkivfoto: Kjetil Vasby Bruarøy)
Kjetil Vasby Bruarøy
Kjetil Vasby Bruarøytorsdag 26. nov. 2020 11:39

På vegne av 7 pasient- og brukerorganisasjoner og deres medlemmer i Bjørnafjorden kommune har vi oversendt et felles opprop mot de alvorlige kuttforslagene i kommunedirektørens budsjettforslag.

Opprop mot kutt i viktige tilbud i Bjørnafjorden kommune:

Mandag 27. oktober la kommunedirektøren fram forslag til en rekke kutt i tjenester til innbyggerne i Bjørnafjorden kommune.

Kuttene som foreslås er dramatiske for pasienter og pårørende i en sårbar situasjon, og vil ikke bidra til at færre blir syke. De er også i strid med nasjonale lovverk og føringer, som blant andre omsorgstjenesteloven, folkehelseloven, kommuneloven og helsepersonelloven.

Kommunene skal drive med helsefremmende og forebyggende tjenester, og har et økende ansvar fremover for å tilby rehabilitering.

Vi er så heldige at vi stadig lever lengre. Men det betyr også at vi er flere som blir syke og har behov for hjelp i løpet av livet. Mange eldre har et sammensatt sykdomsbilde med flere sykdommer. Alvorlig sykdom er en krise som påvirker mange sider av livet. Økte bekymringer, dårligere økonomi, utfordringer med å tilpasse seg en ny hverdag er bare noen eksempler.

Det rammer også flere enn den som blir syk, som barn, foreldre og ektefeller. Å ha et lavterskeltilbud der man kan henvende seg og få hjelp tidlig er avgjørende.

Kuttene i forslaget fra kommunedirektøren vil bety fjerning av trygghetssykepleier, kreftkoordinator, kreft-, kols- og diabetesteam.

Disse tilbudene er nettopp lavterskel og forebyggende. De gir også kommunen viktig kompetanse som vil trengs i årene som kommer fremover. Kuttene kan kanskje gi balanse i budsjettene på kort sikt, men vil gi økte kostnader på lang sikt.

Disse helsetilbudene er helt avgjørende for dem som er rammet direkte og trenger hjelp. Men det er også et gode for hele Bjørnafjorden å ha friske innbyggere med god livskvalitet. Vi vil advare politikerne i Bjørnafjorden mot å tro at dette er en god måte å spare penger på. Vi oppfordrer kommunestyret på det sterkeste til å sikre disse tilbudene til det beste for Bjørnafjorden og de som bor der.

Oppropet er signert av:
Bjørnafjorden Revmatikerlag, Merete Hatlestad
Brystkreftforeningen Bjørnafjorden, Eli Gjøvåg
Diabetesforbundet Midthordland, Ingjerd Mongstad Sund
Fusa Sanitetsforening, Nina Laupsa
Kreftforeningen, Geir Vangsnes
LHL, Os, Karsten Berntsen
NHF Bjørnafjorden, Rita Samdal

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Hald deg oppdatert med Midtsiden

Få tilgang til alt innhald frå Midtsiden-redaksjonen. Som abonnent hjelper du oss på veg til å kunna dekka endå meir av det som skjer i Os!

  • Tilgang til alt innhald
  • Utan bindingstid
  • Frå 145 kr/md.
Les meir og bestill

Abonnementet blir fornya kvar månad. Du kan seia opp kor tid du vil, og blir då ikkje belasta for neste periode.