Os' most wanted

I dag er det eitt år sidan Midtsiden.no kom i ny drakt. Vi har tatt ein titt på kva søkeord og namn som har gjeve mest trafikk.

Kjetil Vasby Bruarøy
27. april 2010 - 12:45

Midtsiden.no er 10 år i år, samstundes er det i dag eitt år sidan den første store ansiktsløftinga kom. Vi har no samanliknbar statistikk å gå etter, og ifølgje Google Analytics har utviklinga vore positiv.

Grafen over viser besøkstalet per veke det siste året. På denne tida i fjor låg besøkstalet på mellom 16.000 og 18.000 per veke (5.500 unike), no har det auka til 26.000 til 29.000 per veke (8.300 til 10.000 unike).

Tala per dag er nesten like høge, 81 prosent av lesarane er innom dagleg, 69 prosent er innom fleire gongar kvar dag.

Dei siste 12 månadane har vi hatt:
• 1,107,440 besøk
• 155,266 unike besøkande
• 2,736,236 sidevisingar

«Namnetoppen»
15 prosent av besøka på Midtsiden.no stammar frå søk på eksterne søkemotorar, i hovudsak Google og Kvasir. Søk på desse personane har ført til flest treff på Midtsiden.no det siste året (på topp 10-lista har namna gjeve frå 198 til 733 treff etter søk):

1. Preben Borgen
2. Turid Leikvoll Hjelle
3. Benjamin Bruarøy
4. Thomas Halhjem
5. Erik Kanestrøm
6. Frank Olav Røttingen
7. Ole Vidar Skaathun
8. Ketil Elvenes
9. Vegard Skorpen
10. Kjetil Grønvigh

Det er også mange som har søkt på Aleksander Lindkvist, Vibeke Leikvoll Moberg, Margrethe Fossdal og ... Bjørn Hellfuck.

Firmatoppen
Mange av treffa stammar også frå søk etter bedrifter i Os. På topp 10-lista har vi frå 563 til 1786 treff.

1. Bir Os
2. Thuen & Matre
3. GH Interiør
4. Os Sentrumsforening
5. AMFI Os
6. Smak Catering
7. Os Filmsenter
8. Øyamat
9. Skaathun Bilverksted
10. Murmester Røttingen

Lesarar i utlandet
Over ein million av dei 1,1 million besøka vi har hatt det siste året kjem frå Noreg. Men vi har hatt over 1000 besøk frå ei rekke andre land:

1. Noreg
2. Danmark (3932)
3. Sverige
4. USA
5. Storbritannia
6. Tyskland
7. Frankrike
8. Spania
9. Nederland
10. Australia

På dei neste 10 plassane finn vi land som Brasil, Finland, Thailand, Kypros, Sveits og Sør Korea.
Midtsiden.no har hatt over 100 besøk frå til saman 33 land.
Les meir om

Næringsliv