Hans Parnefält blir dagleg leiar for Os Turn. (Foto: Andris Hamre)
Hans Parnefält blir dagleg leiar for Os Turn. (Foto: Andris Hamre)

Os Turn får dagleg leiar

Hans Parnefält blir tilsett i 100 prosent stilling som dagleg leiar for Os Turnforening. 

Kjetil Vasby Bruarøy
01. februar 2013 - 16:43

I desember 2011 fekk handball- og fotballgruppa i Os Turn dagleg leiar i 50 prosent stilling.

Les òg: Hektisk start på Kuventræ

No får Leif Idar Røen selskap av dagleg leiar i hovudlaget, Hans Parnefält går inn i 100 prosent fast stilling for Os Turn.

– Eg startar i jobben 15. februar, fortel Parnefält.

Fersk styreavgjerd

Det var på styremøtet i hovudlaget for to dagar sidan at Os Turnforening gjekk om for å tilsetja ein dagleg leiar på fulltid.

Parnefält, som frå før er styreleiar, fekk tilbod om stillinga, og takka ja.

Les òg: Frå leiarjobb til leiarverv

– Eg kan ikkje vera styreleiar og dagleg leiar på same tid, så eg må trekka meg som styreleiar på årsmøtet 14. februar for å gå inn i den nyoppretta stillinga, fortel sjefen for det største idrettslaget i bygda.

– Kan ikkje driva utan

Hovudårsakene til at styret no avgjorde å tilsetja ein dagleg leiar er at behovet er stort.

– Vi har vore i dialog med fleire andre idrettslag og dei fleste har minst éin person i full stilling. Vi fann ut at vi ikkje kan driva eit så stort fleiridrettslag utelukkande på frivillig basis.

Det er dessutan fleire store plana for Kuventræ i tida som kjem.

– I tillegg til å vera eit stort idrettlag eig vi anlegget sjølv, Os Turnforening er også eit eigedomsselskap, og eig 60 mål med anlegg og 600 kvadratmeter med byggmasse.

– Det er dessutan ønskje og planar om store investeringar på Kuventræ, nytt friidrettsområde, kunstgrasbane nummer tre og ny hall. Skal vi jobba vidare med desse sakene så treng vi kontinuitet.

Lettare for dei frivillige

Sjølv om idrettslaget no får dagleg leiar er det framleis behov for eigeninnsats hos medlemmar, foreldre og andre som stiller opp.

– Hovudforskjellen er at det no blir enklare for dei som jobbar dugnad, anten dei er trenar, styremedlem eller folk som gjer ein innsats på andre område.

– Eg og Leif Idar kjem til å avlasta både kvarandre, dei frivillige og folk i ulike styre og utval. 

– Og så kan vi betre koordinera dei ulike sin innsats.

Blanda finansiering

Parnefält fortel at styret har plan om ei blanda finansiering av den nyoppretta stillinga.

– Vi vil søkja om meir støtte frå det offentlege, og frå andre. Med betre drift av idrettslaget ser vi for oss at det også blir lettare for næringslivet å bidra.

Nytt dekke på gamlebanen

På styremøtet onsdag blei det også beslutta å legga nytt dekke på den eldste kunstgrasbanen, eit prosjekt som kjem til å kosta rundt 750.000 kroner.

– Vi er ikkje heilt i mål med finansieringa, men har som mål å ha denne klar til sesongstart, seier Parnefält.