Lokal | 20. sep. 2016

Osbadet, eit tidsskilje

Éin million badande på 10 år: Osbadet har vore med å setja Osbygda på kartet, meiner ordføraren.

Osbadet, eit tidsskilje
Ordførar Terje Søviknes opna dei nye vatnleikane i barnebassenget foran utvalde gjester tysdag (foto: Andris Hamre)
Andris Hamretirsdag 20. sep. 2016 13:05

Bildeserie:

Osbadet og Oshallen var pynta til fest tysdag (foto: AH)
Osbadet og Oshallen var pynta til fest tysdag (foto: AH)
Med ein espalje av ballongar (foto: AH)
Med ein espalje av ballongar (foto: AH)
Plaske sto sjølvsagt for underhaldninga (foto: AH)
Plaske sto sjølvsagt for underhaldninga (foto: AH)
Før ordføraren satte dei nye badeleikane i drift (foto: AH)
Før ordføraren satte dei nye badeleikane i drift (foto: AH)
Søviknes takka Tor-Inge Døsen for innsatsen både før, under og etter bygginga (foto: AH)
Søviknes takka Tor-Inge Døsen for innsatsen både før, under og etter bygginga (foto: AH)
Døsen sjølv fortalde historia til badet og korleis det lot seg realisera (foto: AH)
Døsen sjølv fortalde historia til badet og korleis det lot seg realisera (foto: AH)
1 av 6
Osbadet og Oshallen var pynta til fest tysdag (foto: AH)
Med ein espalje av ballongar (foto: AH)
Plaske sto sjølvsagt for underhaldninga (foto: AH)
Før ordføraren satte dei nye badeleikane i drift (foto: AH)
Søviknes takka Tor-Inge Døsen for innsatsen både før, under og etter bygginga (foto: AH)
Døsen sjølv fortalde historia til badet og korleis det lot seg realisera (foto: AH)

Tysdag feira Osbadet sine 10 første år.

– Det har vore ein suksess frå dag éin. Det er eit anlegg som har fungert bra utan dei store tekniske utfordringane og med eit jamt publikumstrykk gjennom desse åra. Om lag éin million besøkande har vore innom i løpet av desse ti åra, opna ordførar Terje Søviknes helsiningstala si med då tidligare og noverande styremedlemmar, daglege leiarar, tilsette og prosjektarbeidarar var samla til ei markering.

– Osbadet sette Os på kartet på ei ny og frisk måte. Saman med Oseana markerer desse to bygga eit tidsskilje for Osbygda. Ein treng ikkje lenger reise til byen for å oppleva ting. Faktisk trekk dei begge folk frå byen til Os.

Ein kar med erfaring

Ordføraren nytta høve til spesielt å takka Tor-Inge Døsen som var prosjektleiar for bygginga, før han blei tilsett i kommunen.

– Tor-Inge hadde erfaring med å bygga badeland frå Vestkanten og vi visste frå aktivitetshuset på Nore Neset at han kunne leia eit dugnadsprosjekt som dette. Han har òg vist gjennom ti år som styreleiar for Osbadet KF at badelandet kan driftast i pluss, skrytte Søviknes før han overrekte ei gåve og let Døsen dra historia fram til i dag.

Hadde to alternativ

Prosjektleiaren fortalde om korleis det heile starta i 2003 og kor han drista seg å seia til ordføraren at dette hadde han vore med på før.

– Det er ikkje så mange som har fått vera med på tilsvarande. Dette var før ADO det einaste nye offentlege badeanlegget i Hordaland.

– I november 2003 fekk kommunestyret framlagt fem umoglege alternativ, men dei skar igjennom og sa at vi skulle studera to alternativ vidare. Her på Kuventræ og det som ein kan kalla forløparen til Liv på Øyro, eit anlegg i fjellet nede i sentrum.

Fekk tre tilbod

Etter å ha fått med seg politikarar og administrasjonen på å bestemma konsept, nytta prosjektgruppa berre to månader på å utvikla det og utarbeida anbodsgrunnlag på dei to alternativa.

– Vi fekk tre tilbod, alle på prosjektet på Kuventræ. Det var ingen entreprenørar som var villige til å gje pris på eit fjellanlegg, fortalde Døsen, om anlegget som fekk ei kostnadsramme på 70 millionar kroner inklusive mva.

– Den gang var det eit stort prosjekt for Os kommune, påpeika han.

Låg på golvet og skurte

Etter å ha fortalt om sjølve byggeprosessen og kommunikasjonen med entreprenøren avslørte Døsen ein liten hemmelegheit.

– Helga før opninga kommanderte eg ut heile styret til å vaska ned heile Osbadet på dugnad. Vi kraup rundt her på alle fire og skrubba tilgrodd epoxy av flisene. Det var ein reindyrka dugnad frå styret, og eit bilete på den viljen og innsatsen som blei lagt ned for å få dette i mål.

Har omsett for nær 120 millionar

Styreleiar Døsen fortalde òg om dei harde fakta rundt badet.

– I perioden 2007 til 2015 har vi omsatt for mellom 115 og 120 millionar kroner og har levert eit resultat på mellom 10 og 11 millionar kroner. Heldigvis har kommunestyret latt KF-et behalde pengane, slik at ein har kunne ta naudsynte oppgraderinger og vedlikehald undervegs. Tildømes slik som dei to vatnskulpturane ordføraren avdekka i dag.

– Det gjer at Osbadet står godt rusta for framtida. Det har vakse seg fram frå ein liten baby til ei ung lita frisk dame, avslutta Døsen.

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Last ned Midtsiden-appen idag

No kan du følgja nyhende frå Os - rett i appen.

  • Gratis å lasta ned
  • Bli varsla straks noko skjer
  • Tilgjengeleg i App Store og Google Play Store
Last ned appen

For å få tilgang til alle sakene i appen må du vera abonnent.