Etter litt krøll og fnising fekk desse tre jentene frå 8B ved Os Ungdomskule oselvaren i fin driv utover i hamnebassenget. (Foto: Kjetil Osablod Grønvigh)

Oselvardag i strålande rammer

Bildeserie: Knutar, kniv og roing når 8B frå Os ungdomskule tok del i Oselvardagene.

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
Av: Kjetil Osablod Grønvigh

Omlag 250 niandeklasse-elevar frå skulane i Os vitjar kvart år Oselvarverkstaden og Oselvarnaustet i samband med Oselvardagane.

Det heile er ein del av den «Den kulturelle skulesekken», og kvar klasse har sin eigen Oselvardag. Her får dei læra om historia til oselvaren, dei får prøva seg i båten på fjorden, og dei får læra seg tauverk, knutar og grunnleggjande bruk av kniv.

Flytta det frå hausten til våren

Kontaktlærar ved Os ungdomsskule, Rune Dahl, fortel at nytt av året er at Oselvardagane no er om våren, og ikkje om hausten slik det har vore tidlegare;

– Tidlegare har denne dagen vore for niandeklassingane om hausten, men no skal det vera ein ting for åttandeklassingane om våren. Det vart rett og slett lettare slik, då hausten ofte har vore travel for niandeklassingane.

Dahl legg til at vêret ofte ser ut til å vera betre, og meir jamnt om våren, og på ein dag som i dag, har han heilt rett; 20+ varmegradar, blå himmel og blikkstille på fjorden.

– Ein dag som denne er ei god avveksling for både elevar og lærarar, seier Dahl mens han styrer grillen og syt for at elevar og kollegaer alle får grillmat til lunsj.

Godt samarbeid og fine dagar

Super-oselvar-veteran, John Lepsøy, er sjølvsagt på plass for å hjelpa til.

– Dette er kjekke dagar for oss i Oselvarlaget, seier Lepsøy. Saman med Oselvarverkstaden og skulen har vi fått til eit godt samarbeid. Nytt av året er at Os Rotary stiller med følgjebåt, slik at om noko skulle skje ute på fjorden, så er tryggleiken ekstra godt vareteken.

– Og så får jo eg teke meg nokre turar ut på fjorden sjølv når eg held på med dette, så klaga kan eg ikkje gjera.

Praktisk tauverk og god knivbruk

Klassane som deltek på ein Oselvardag vert delte i to grupper; den eine gruppa tek seg ein tur på fjorden med båt, mens den andre gruppa set seg inn i verkstaden i Oselvarnaustet.

Her får dei ei innføring i tauverk, knutar og bruk av kniv.

Leif Harald Amundsen og Stig Hennemann frå Oselvarnaustet lærer elevane gode knutar å kunna, og korleis talje-prinsippet fungerer om du treng løfta noko tungt.

Skuleelevane får òg prøva seg på å spikka sin eiga tresleiv.

– Mange har nok ikkje knytt anna enn sine eigne skolisser, og i stor grad berre brukt kniv på kjøkkenet før dei kjem hit, seier Amundsen. Då er det kjekt å sjå kor interesserte og flinke dei er når vi har vist dei litt først.

Om ikkje alle ikkje kjem heim med ei ny sleiv i dag, stod det ikkje på innsatsen - på golvet låg det store mengder spikka trevirke.

Fleire saker