I dag vart den løfta på plass i Oseana. No kan alle få sjå gåva Os kommune fekk i 1992 - heilt i tråd med ønskjet til gjevarane, Jorunn og Bernt Sørstrønen. (Foto: Kjetil Osablod Grønvigh)
I dag vart den løfta på plass i Oseana. No kan alle få sjå gåva Os kommune fekk i 1992 - heilt i tråd med ønskjet til gjevarane, Jorunn og Bernt Sørstrønen. (Foto: Kjetil Osablod Grønvigh)

Oselvaren på heidersplass i Oseana

Stor bildeserie: Gåva Os kommune fekk i 1992 vart i dag løfta på plass. 

Kjetil Osablod Grønvigh
11. februar 2019 - 14:23

I går blei båten trilla Oselvarnaustet til Oseana, i dag blei den løfta opp under taket i foajeen på Oseana.

Båten, som vart bygd hos Alfred Søvik i 1974, vart gjeven som gåve til Os kommune frå ekteparet Jorunn og Bernt Sørstrønen.

Med gåva følgde det ein avtale som la klare føringar, oselvaren skulle stillast ut så innbyggarane og turistane kunne ha glede av den.

Avtalen vart den gong signert av, Ole Haakon Lunde, som då var ordførar.

På land - eller på sjø?

Båten stod faktisk ei stund på utstilling i rådhuset. Den har òg vore utstilt i Oselvarverkstaden.

Dei siste åra har den stått på eit kommunalt lager i Hegglandsdalen.

Då lageret i Hegglandsdalen i fjor skulle tømmast, vart båten si plassering på ny aktuell. Kultureininga i Os kommune byrja å sjå på moglegheiter for å få båten fram i lyset att - og ikkje vidare til eit nytt lager.

Det vart oppretta kontakt mellom kultureininga, Oselvarverkstaden og miljøet i Oselvarnaustet, og ein byrja å sjå på moglegheiter for båten. Familien til ekteparet Sørstrønen vart òg involvert i prosessen. Dette såg ein som naudsynt då eit av alternativa var å gje båten ei ny rolle - på sjøen.

Dei to alternativa vart utgreidd parallelt, og Geir Jonassen, som representerer etterkomarane til gjevarane hadde jamnleg kontakt med resten av familen.

– Vi var korkje for- eller imot dei to alternativa, men glade for at det vart jobba med å gje båten, som betydde så mykje for Jorunn og Bernt eit nytt kapittel. Som det står skrive i gåvebrevet; dei brydde seg om både båten og bygda! Om båten vert ein bruksbåt som kan nyttast av osingane, eller om den vert utstilt ein stad mange ferdast, var det same for oss.

Oseana hadde plass - i taket

Det vart raskt avklart at det ikkje er plass til eit utstillingsobjekt av denne storleiken i rådhuset. Neste kommunale bygg med mykje trafikk var då Oseana, fortel Jonassen.

Oseana har jo mykje plass, men dei har stor aktivitet i huset, og dei nyttar heile huset til ulike aktivitetar og arrangement til ei kvar tid. Ein oselvar som stod i fare for å måtte flyttast på, var med andre ord ikkje ideelt for dei.

Det var då kloke hovude løfta blikket, og fann rikeleg med plass over inngangspartiet.

– Mange har nok sett flya som heng i taket på Flesland, så kvifor ikkje gjera noko liknande i Oseana, seier Jonassen. Båten vert synleg frå utsida gjennom dei karakteristiske vindauga til Oseana, og frå innsida vert den eit flott syn med fjorden som bakgrunn.

Jonassen fortel at Oseana var heilt med på ideen, men som med alt her i verda, handla det etterkvart om korleis finansiera «løftet»?

– Vi fekk utgreidd ei kalkyle som fortalde oss kostandane for eit opphengssystem som var innafor sikringskrav. Samstundes gjorde denne løysinga det mogleg å enkelt ta ned båten for reinhald i ny og ne. Lyssetjing av båten var òg rekna inn - den må jo sjå bra ut!

Strålande nøgd

I går tok gjengen frå Oselvarlaget beina fatt, og med ei spesiallaga trillevogn skubba og trakk dei båten frå Oselvarnaustet og ut til Oseana.

(Artikkelen held fram under videoen)

Mange osingar på søndagstur snudde seg meir enn to gongar då dei såg opptoget - dels på fortauet - resten i vegbana. 

Tidleg i dag vart straum og vinsj montert i taket, og etter litt justeringar vart båten heist opp i taket. TV Vest stilte òg for å laga sak om det noko speielle løftet i Oseana. 

Med båten plassert som om den nett er over ein bølgetopp, var det berre for direktør ved Oseana, Ole Tobias Lindeberg og karane frå Oselvarlaget å klappa seg sjølv på skuldrene. 

Dette vart bra!

Les meir om

Lokal Kultur Oseana