Festivalsjef Tor Egil Hylland vil halda fram med å laga festivalar, men må no på jakt etter nytt festivalområde. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)
Festivalsjef Tor Egil Hylland vil halda fram med å laga festivalar, men må no på jakt etter nytt festivalområde. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)

Osfest er ved eit vegskilje

– Vi overlever nok årets svake besøkstal, og det blir fleire festivalar. Men det er likevel mykje som er uklart, seier Hylland.

Kjetil Vasby Bruarøy
12. august 2019 - 12:15

Årets Osfest er over, og ryddinga er godt i gang.

Festivalsjef Tor Egil Hylland ser tilbake på ei helg med svært gode konsertar, nøgde artistar, fine tilbakemeldingar frå gjestane og god stemning frå start til slutt.

• Les meir og sjå bildeserie frå fredag og laurdag

– Musikarane leverte så til dei grader, og var samtidig svært nøgde med opphaldet og publikummet. Eg har sett Sondre Justad fleire gongar, blant anna på Bergenfest i fjor og på Bygdalarm i sommar, og eg har aldri sett han levera ein betre konsert enn her på Os, seier Hylland.

Han takkar både musikarar, frivillige og publikum, som kom tidleg og heldt ut lenge.

– Burde hatt minst dobbelt så mange gjestar

Men det har samtidig vore ei helg med svakare besøkstal enn kva arrangørane hadde håpa på. 

– Vi hadde rundt 1300 inne på fredag og under 1000 laurdag. Det er vanleg at vi har best førehandssal til fredagen, mens laurdag er det vanlegvis best sal i døra. Dessverre løfta det seg ikkje denne laurdagen.

Delar av publikumsmengda er illustrert i bildeserien over.

Fredag var vêret fint, laurdag var det varmare og tørrare på ettermiddagen enn tidlegare meldt, men kvelden blei søkk våt. Admiral P fekk godt publikum i 21-tida, men så gjekk publikum inn i dei to telta på 450 og 250 kvadratmeter. Eller heim.

– Årets Osfest går neppe med overskot, men vi overlever dette. Det at folk kom tidleg, kjøpte mykje mat og drikke, og blei verande ganske lenge, drar opp. Vi har eit lite overskot frå i fjor, men treng kanskje også eit positivt resultat frå den komande konserten på Nore Neset vesle nttårsaftan for å landa dette.

Måndag 30. desember er neste arrangement i Osfest-regi. Fleire namn er på blokka, også med opsjonsavtale, og første artist blir sleppt saman med start på billettsalet i september.

Det usikre og det likeglade

Uavhengig avsluttresultatet når 2019 er over, er det fleire faktorar som skaper uvisse for Osfest-arrangørane.

Grusbanen skal bli parkeringshus med kunstgras på taket, og er uansett ikkje aktuell arena i 2020.

– Det har kome mange innspel til kvar vi kan vera, og kor tid på året. Men dette er eit prosjekt til rundt fire millionar kroner, og det er begrensa kor mykje risiko vi kan ta. Eg trur det tryggaste er å halda seg nær Os sentrum, der vi både har hamn og godt kollektivtilbod.

Hylland har éin lokalisasjon øvst på ønskjelista, men vil ikkje nærmare inn på dette før det er avgjort. Han skal drøfta den potensielle festivalplassen med Os kommune seinare i august.

– Både i SakkoSekkStudio og i intervju med BA hinta du om mogleg flytting av Osfest ut av Os. Kan det bli aktuelt?

– Vi lager ikkje Osfest for å bli rike, men fordi vi liker gode konsertar, og fordi vi prøver å skapa noko som mange kan ha glede av. No har vi år etter år levert ein profesjonell produksjon frå A til Å, vi har bygd opp ein organisasjon som saman med leverandørane tar hand om alt frå planlegging til gjennomføring. Det vil vi halda fram med, uansett kvar det er.

– Men i heimbygda slit vi dessverre med to ting, seier Hylland, og forklarer;

– Vi har ei hard kjerne på rundt tusen publikummarar som kjem kvart år, og vi har gode, stabile og robuste sponsorar. Men vi er avhengige av god oppslutnad i nærområdet, bergensarane trur framleis at det er langt å reisa til Os. Årets festival, og nokre av åra som har gått, viser at vi dessverre har ein del som er likeglade. Dei som seier «kanskje eg skal, om vêret blir bra, og om ikkje det skjer noko anna», uansett kven som kjem eller kor bra vi teknisk gjennomfører arrangementet.

– I tillegg sit vi med stadig større risiko. Vi har ikkje lykkast i å få til ein langsiktig avtale om støtte frå Os kommune, i staden har den blitt gradvis redusert, og skal etter lokalpolitikarane sine planar utebli fullstendig til neste år. Når vi ikkje har klart å bygga ein god buffer, og truleg må kjempa heilt til nyttårsaftan for å koma i null, står vi på bar bakke før 2020-festivalen.

Osfest-arrangørane står ved eit vegskilje.

– Vi skal laga festival neste år. Om den blir i Os sentrum, ein annan stad i Bjørnafjorden kommune, eller over bygrensa, det veit vi førebels ikkje.

Les meir om

Kultur Festivalar Osfest