Osing ny forsvarstopp

Osingen Morten Haga Lunde blei i kongen i statsråd fredag utnemnd til generalløytnant i Luftforsvaret og ny sjef for Forsvaret Operative hovedkvarter.

Morten Haga Lunde blei fredag utnemnd til sjef for Forsvaret Operative Hovedkvarter (foto: Torgeir Haugaard/Morten Hanche/Forsvaret)
Andris Hamrefredag 23. aug. 2013 16:12

Morten Haga Lunde (52) har vore generalmajor sidan 2006. De siste tre åra har han vore nestkommanderande/stabssjef ved Forsvarets operative hovedkvarter (FOH).

Han har ei lang karriere mellomanna i Luftforsvarsstaben bak seg.

- Eg er trygg på at general Lunde si breie og varierte tenesteerfaring vil bidra sterkt til at FOH fortsett å leie styrkane våre i inn- og utland på ein utmerka måte. Hovedkvarteret vil også vidareføra det gode og tette samarbeidet opp mot Nato, sier forsvarssjef Harald Sunde i ei pressemelding.

Fullt operative i 2013

Ei anna og svært viktig oppgåve for den nye sjefen, vil vere å leie arbeidet med å nå målsettinga om at hovedkvarteret skal være fullt operative i løpet av hausten 2013.

- Dette er ei oppgåve eg vet Morten Haga Lunde med sin kompetanse og lederevne vil løyse på ein svært god måte, seier forsvarssjefen.

Lunde tek over etter viseadmiral Haakon Bruun-Hanssen, og vil ta fatt på oppgåva i løpet av september. Bruun-Hansen overtek som Forsvarssjef etter Sunde i løpet av fjerde kvartal.

Morten Haga Lunde har utdanning som flygar frå befalsskulen og navigatør på Luftkrigsskulen. I 1999 fullførte han Forsvarets stabsskole II, og i 2002 ble han uteksaminert fra Nato Defence College.

Utdrag av Haga Lund si teneste i forsvaret:

1981 - 84 Navigatør ved 333-skvadron
1984 - 85 Taktisk koordinator ved 333-skvadronen
1989 - 91 Maritim luftoperativ offiser KNM Tordenskjold
1992 - 94 Adjutant for generalinspektøren for Luftforsvaret
1994 - 98 Sjef for 335-skvadron
1998 - 2003 Luftforsvarsstaben
2003 - 06 Sjef for Luftoperativt inspektorat
2006 - 08 Avdelingsleder FD III Operasjoner
2008 - 10 Sjef Operasjonsavdelingen
2010 - 13 NK/stabssjef ved Forsvarets operative hovedkvarter

Morten Haga Lunde har i flere perioder hatt internasjonal tjeneste som detasjementsjef for det norske C130-bidraget til IFOR/SFOR.

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Les meir om

Bli medlem du også!

Di støtte gir liv til lokalavisa vår.

  • Tilgang til alt innhald
  • Utan bindingstid
  • Fra 36 kr/uke
Se priser

Abonnementet blir fornya kvar måned. Du kan seia opp kor tid du vil, og blir då ikkje belasta for neste periode.