Lokal | 13. aug. 2016

Osmarka som nærfriluftsområde

Utviklinga i Osmarka bekymrar. Det ser ut til at store inngrep kan skje utan offentleg høyring og dermed demokratisk medverknad, skriv Os Turlag i dette lesarinnlegget.

Osmarka som nærfriluftsområde
Os Turlag er uroa over presse på arealet i Osmarka (foto: Arvid Øvreeide, Os Turlag)
Lesarinnlegglørdag 13. aug. 2016 09:05

I kommuneplanen sin samfunnsdel er det å leggja til rette for nærfriluftsliv ei prioritert oppgåve.

I den nasjonale Folkehelsemeldinga blir kommunane bedt om å leggja til rette for friluftsliv med særlig vekt på nærfriluftsliv.

Den Norske Turistforening bidrar med tilrettelegging, men då med vekt på minimale naturinngrep og slitasje.

Os Turlag fekk i friluftslivets år 2015 Innspirasjonsprisen frå Os Kommune som ei annerkjenning for vårt frivillige arbeid med tilrettelegging for friluftsliv i Os.

OSMARKA

Osmarka er nærfriluftsområde for ca. halvparten av innbyggjarane i Os, samtidig som det er sterkt press på areala til andre formål. Det er få nærområder att nermt sentrum og derfor er Osmarka viktig å behalde som grøntområde. Barnehagar og skular bruker dette område for det er lett tilgjengelig for dei . I tillegg blir det flittig brukt av andre turgåare, dette vil føre til betre folkehelse for det er viktig å få folk ut og gå for det betrar folkehelsa. Samfunnet vil derfor spare store beløp på betre folkehelse. Derfor ser vi med undring på at det er godkjent ein 4 m brei og 2.5 km lang vei gjennom Osmarka langs den verna Oselva i tillegg til det som er og er beslutte som inngrep i Osmark

  • Treningsløypa til Os Travklubb er ca. 1,5 km lang og vart bygd i 1986. Dei har avtale med Opplysningsvesenets fond fram til 2026.
  • Knutabruo vart opna i 2015 som eit dugnadsprosjekt.
  • Reguleringsplan for Osstølen – Sveo vart godkjent i 2013 og ei framtidig utbygging her vil føra til store arealinngrep i marka.
  • Os kommune har lova å byggja tursti frå Banktjørnhaugen barnehage til Knutabruo.
  • Opplysningsvesenets fond har som innspel til kommuneplanen sin arealdel sett fram ønskje om å etablera eit stort bustadfelt i nordenden av Osmarka ved Flaterås.
  • Av Os og Fusaposten 27.07.2016 ser me at Opplysningsvesenets fond ha fått godkjenning for ein 4m brei og 2,5km lang skogsveg i Osmarka langs den varig verna Oselva.

AREALPLAN – OFFENTLEG MEDVERKNAD

Den Norske Turistforening og dermed Os Turlag ønskjar at me skal kunna bruka naturen på ein miljøvennlig og bærekraftig måte med minimale naturinngrep og slitasje.

Utviklinga i Osmarka bekymrar. Det ser ut til at store inngrep kan skje utan offentleg høyring og dermed demokratisk medverknad.

Os Turlag ber om at det ikkje blir satt i gang nye tiltak i Osmaka før arealbruken er fastsatti ein formell arealplan med føresegner. Gjeld ikkje reguleringsplan Osstølen – Sveo.

Arvid Øvreeide
Leiar i Os Turlag

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Les meir om

Last ned Midtsiden-appen idag

No kan du følgja nyhende frå Os - rett i appen.

  • Gratis å lasta ned
  • Bli varsla straks noko skjer
  • Tilgjengeleg i App Store og Google Play Store
Last ned appen

For å få tilgang til alle sakene i appen må du vera abonnent.