På innsio: Bolaks

Bli med til nokre av anlegga til det nest største selskapet i Fusa.

Kjetil Vasby Bruarøy
26. november 2017 - 9:14

«På innsio» var ny, fast serie med videoreportasje då vi i første episode besøkte Lyssand Gartneri i oktober 2015. Sidan har det blitt ei rekkje bygg og verksemder vi har vist innsida av, men vi har fleire på lista. Etter oppfordring frå fleire lesarar har vi no tatt opp igjen innsio-reportasjane, no også med nokre verksemder frå kommunen vi frå 2020 er eitt med.

Midtsiden har besøkt Bolaks AS, som frå 2015 til 2016 vaks frå 389 til 687 millionar kroner i omsetnad og er største selskap i Fusa kommune etter Framo Fusa AS.

Bolaks blei starta av brørne Reidar, Trygve og Egil Holmefjord i 1975, og blir framleis driven av familien Holmefjord.

Vi fekk ein båttur til nokre av lokalisasjonane saman med business controller og 3. generasjon Holmefjord; Karina Antonsen Hjelle.

• Sjå førre «På innsio» - då vi besøkte Brødrene Borgen

• Sjå alle videoreportasjane til Midtsiden