I slutten av mars var det kroken på døra for Solsiden. Huseigar er i stuss på om det bør bli servering i lokalet igjen, eller om noko anna passar betre. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)
I slutten av mars var det kroken på døra for Solsiden. Huseigar er i stuss på om det bør bli servering i lokalet igjen, eller om noko anna passar betre. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)

På jakt etter rett leigetakar

Solsiden-lokalet står framleis ledig. Ny eigar av Irisgården har eit bevisst forhold til kven som bør inn.

Kjetil Vasby Bruarøy
02. juni 2017 - 9:00

Torsdag 23. mars leverte eigaren av Solsiden AS oppbod.

Lokalet er nærmast det einaste som står ledig i bygget med 6800 kvadratmeter næringslokale.

– Vi har eit større kontor som er delt inn i fleire celler, her er to av tre celler utleigd. Elles er lokalet Solsiden hadde det einaste ledige seier dagleg leiar i Irisgården AS, Christian Tellefsen.

Irisgården er Tellefsen-familien sitt første utleigeprosjekt i Os. Frå før er dei, via Krohnås Prosjekt AS, hovudaksjonær i Solstrandveien AS. Selskapet, som dei eig saman med OBOS, har det større bustadprosjektet på Hauge.

– Serveringsmarknaden i Os sentrum har endra seg

Tellefsen fortel at det har vore noko interesse for lokalet utestaden Solsiden hadde, kort tid etter at konkursen til leigetakar blei omtalt, men at dei for tida ikkje har nokre interessentar å jobba med.

– Kva tenkjer huseigar er passande type leigetakar å ta inn?

– Lokalet eignar seg jo godt til servering, med flott uteareal og svært gode solforhold ettermiddag og kveld. Men marknaden for servering har endra seg i Os sentrum denne våren. Det har kome fleire nye serveringsstadar.

– Vi ønskjer jo at det skal koma nye tilskot til bygda og til sentrum, og at vi får ein leigetakar som vi kan få eit langsiktig forhold til.

Gledeleg overraska over bygget

Det var to dagar før julaftan 2016 at Irisgården AS, som eig det 6800 kvadratmeter store næringsbygget som tidlegare var Iris-fabrikk, blei selt.

Seljarane av selskapet var Ng Eiendom Vest AS (50,67%), Anders Meyer Lekven (24%), Vibeke Lekven (21%), Harald Nøss (3,33%) og Pondus Holding AS (1%).

– Vi var ikkje på jakt etter eit næringsbygg, men hadde lenge sett på Os kommune som spennande. Då Irisgården kom for sal var vi berre nødt til å sjå nærmare på det.

Han fortel at dei var gledeleg overraska over innhald og standard.

– Spesielt hos mange av leigetakarane våre, det ser veldig bra ut i alle etasjane.

Vil snart bli annonsert

Tellefsen seier Irisgården snart vil legga det ledige lokalet ut for leige.

Huseigar er ikkje bunden til å leiga ut til servering eller handel, «forretning, tenesteyting eller kontor», skal det ifølgje Irisgården stå i gjeldande planar.

– Vi ser gjerne at det kjem ein leigetakar som skaper liv i og utanfor lokalet. Samtidig er Hamnevegen eit område med fleire spennande kontor, både i vårt bygg og i Vindu mot Fjorden, som ABO og Vikøyr & Brandt. Kanskje kan det koma eit kontor på gateplan som harmonerer med desse?

Les meir om

Næringsliv Eigedom