Lokal | 14. juni 2020

På tide å opna kanalen igjen?

– Eg vil tru at kostnaden vil vera låg og verdien høg for ganske mange.

På tide å opna kanalen igjen?
Blindasundet har blitt ein blindveg. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)
Kjetil Vasby Bruarøy
Kjetil Vasby Bruarøysøndag 14. juni 2020 10:10

Kanalen mellom fastlandet og Lepsøy, av nokre kalla Horn-kanalen etter skipsmeklaren som hadde eigedom i området, blir stadig grunnare.

På 1980-talet var det enkelte friskusar som sto på vannski gjennom kanalen. Etter at denne delen av Lepsøyvegen blei retta opp og utbetra midt på 1990-talet, har det gradvis sige massar ned i kanalen.

I dag må du bera kajakken gjennom, med mindre du kjem på flo sjø. Før kunne du tilta motoren på ein småbåt opp og siga gjennom også på fjøre sjø.

Kanalen skil Lepsøy frå fastlandet, men å padla frå Vestre Hølen til Blindasundet er ikkje alltid enkelt. (Kart: Bjørnafjorden kommune)
Kanalen skil Lepsøy frå fastlandet, men å padla frå Vestre Hølen til Blindasundet er ikkje alltid enkelt. (Kart: Bjørnafjorden kommune)

– Tryggleik, friluftsliv og turisme

Asle Sjøsæther, ein hytteeigar som har hatt somrane sine ved sjøen på Storum i rundt 40 år, har sjølv tatt grep for å gjera kanalen noko meir brukbar.

– Eg og kameratar har gått på fjøre sjø og kasta store steinar inn til sida. Men nokre timar med gravemaskin nede i kanalen kunne gjort ein heilt annan forskjell!

– Eg veit ikkje om ein sånn jobb hadde kosta 20.000 eller 40.000 kroner, men eg vil tru at det ville vore ein smal sak i forhold til det du får igjen.

– Ein ganske enkelt jobb for ei gravemaskin, meiner Sjøsæther, som sjølv ryddar steinar for hand i kanalen. (Foto: KVB)
– Ein ganske enkelt jobb for ei gravemaskin, meiner Sjøsæther, som sjølv ryddar steinar for hand i kanalen. (Foto: KVB)

Initiativet handlar ikkje om at han sjølv skal få seg ein snarveg til Bunnpris Vedholmen, men å legga til rette for den aukande mengda padlarar og born i småbåt.

– Det er stor båttrafikk mellom Øyane og Skeisosen. Med meir open kanal vil mjuke trafikantar og folk i småbåtar få ei rolegare og tryggare rute.

Området rundt Geitarøya og gjennom kanalen er idyllisk i seg sjølv. Kanalen knyter dessutan saman andre fine delar av skjergarden, frå Nordstrøno og SKeisosen og vidare til Kvalsundet eller Hauglandssjøen.

– Ein meir open kanal kan òg gi betre utskifting av vatn i Skeisosen.

– Ei trygg og idyllisk båtrute frå Skeisosen mot Vedholmen Landhandel, Haugland eller Kvalsundet. (Foto: KVB)
– Ei trygg og idyllisk båtrute frå Skeisosen mot Vedholmen Landhandel, Haugland eller Kvalsundet. (Foto: KVB)

Aukande «behov»

Med åra har Sjøsæther sett fleire og fleire kajakkar i området, samtidig som det har blitt meir og meir vanskeleg å koma seg gjennom kanalen.

– Eg følgjer jo litt med i lokalavisene i Os, og ser at det har kome både padleklubb, firma som skal fremja turisme i eige område, nytt reiselivslag og firma som tilbyr kursing og turar.

– Samtidig er det nok mange individuelle padlarar. Når vi no går inn i ein sommar der dei fleste skal feriera heime, og båtsalet har tatt av, ville det jo vore fint om kommunen hadde sjanse å snu seg raskt rundt.

– Skjergarden i Os er jo flott for båtturisme og padling frå før. Med denne kanalen knyter du saman fleire fine område.

7 år sidan første initiativ

Sjølv var initiativtakar i dialog med Bergen og Omland Havnevesen om saka i oktober 2013.

Då fekk han dette svaret:

Vi har dessverre ikke mulighet/kapasitet til å gjennomføre en mudring av denne kanalen og denne type arbeid faller utenfor de oppgaver vi er satt til å ivareta. Imidlertid har dere mulighet til selv å gjennomføre jobben dersom dere innehar nødvendige tillatelser. Mudring regnes som et tiltak i sjø og er søknadspliktig etter havne og farvannsloven. Se vårt søknadsskjema på bergenhavn.no. I tillegg må dere søke Os kommune. Dere må selv bære utgiftene i anledning saken.

I 2014 var han i dialog med den gong ordførar Terje Søviknes, i 2015 sendte han innspelet til alle partileiarane i samband med at dei ba om innspel i valkampen.

– Alle var jo positive, men det skjedde ikkje noko meir. Om dei liker ideen, og har eit budsjett for friluftsliv å ta av, så kan det jo henda at kanalen blir litt djupare om ikkje så lenge.

Frå gamlebrua mot brua som var ny midt på 1990-talet. (Foto: KVB)
Frå gamlebrua mot brua som var ny midt på 1990-talet. (Foto: KVB)

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Last ned Midtsiden-appen idag

No kan du følgja nyhende frå Os - rett i appen.

  • Gratis å lasta ned
  • Bli varsla straks noko skjer
  • Tilgjengeleg i App Store og Google Play Store
Last ned appen

For å få tilgang til alle sakene i appen må du vera abonnent.