Næringsliv | 30. okt. 2020

Parkeringshuset: Kommunen konkluderer og signerer

Er usamd med KOFA. No går det mot byggestart.

Parkeringshus med fotballbane på taket skal stå ferdig over sommaren 2021.
Kjetil Vasby Bruarøy
Kjetil Vasby Bruarøyfredag 30. okt. 2020 12:59

Parkeringshuset som skal byggast på grusplassen ved Os ungdomsskule kunne hatt byggestart på forsommaren.

I staden blei det ein runde med innsyn som resulterte i klage på anbodsprosessen.

KOFA gav klagar medhald, men no har ekstern konsulent konkludert med at anbodsvinnar, Åsane Byggmesterforretning, er kvalifisert.

Bjørnafjorden kommune har bestemt seg for å signera kontrakt.

– Det blir kontraktsavklaringsmøte i neste veke, fortel prosjektleiar Frankie Taule Gindl.

Tilbydar har utvida vedståelsesfristen i samband med klagerunden, så vilkåra står ved lag.

Byggetida er sett til 8 månadar, prisen er 39 millionar kroner eks mva.

Det betyr at, med byggestart før jul, vil parkeringshuset stå klart til bruk rett over sommaren 2021.

Resultatet av den nye vurderinga:

  • Donar AS er avvist frå konkurransen på grunn av manglande oppfylling av kvalifikasjonskravet om miljøleiingssystem.
  • Konsulenten har konkludert med at ÅBF sitt kvalitetssikringssystem ikkje er identisk med ISO 9001:2008. Det har ein annan struktur, men når samla sett terskelen for eit likeverdig system.
  • kommunen si heimeside kan du lesa vurderinga av kvalifikasjonane og klagen.

154 plassar

Parkeringshuset skal få 154 parkeringsplassar.

Fotballbanen får eit kunstgrasdekke på 39,4 x 60,67 meter. Ein niarbane skal ha 40-50 x 58-60 meter pluss tryggleikssone.

Kunstgraset skal vera granulatfritt utan innfyll.

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Les meir om

Tilgang til alt innhald for berre 145 kr i månaden

Di støtte gir liv til lokalavisa vår. Vi set stor pris på om du hjelper oss å spreia nyheitene!

  • Tilgang til alt innhald
  • Under 37 kr/veka
  • Utan bindingstid
Les meir og bestill

Abonnementet blir fornya kvar månad. Du kan seia opp kor tid du vil, og blir då ikkje belasta for neste periode.