Å passera tøffe hinder

Lanserte CRUX på Vindfanget: Det er ei meining bak det nye namnet til Kirkens Sosialtjeneste.

Snorklipping og konfetti på CRUX Vindfanget i går.
Kjetil Vasby Bruarøy
Kjetil Vasby Bruarøyfredag 20. okt. 2017 08:53

Bildeserie:

Gunnvor H. Leonsen ønskte velkomen. (Foto: KVB)
Dei første nye skilta var på plass til opningsdagen. (Foto: KVB)
Gunnvor H. Leonsen ønskte velkomen. (Foto: KVB)
Dei første nye skilta var på plass til opningsdagen. (Foto: KVB)
1 av 2
Dei første nye skilta var på plass til opningsdagen. (Foto: KVB)
Gunnvor H. Leonsen ønskte velkomen. (Foto: KVB)

Ti år gamle Vindfanget oppfølgingstjeneste i Finnebrekka er ei av Kirkens Sosialtjeneste sine 18 verksemder i Noreg. Torsdag var det riksdekkande lansering av stiftinga sitt nye namn, CRUX, eit namnebyte som inkluderte markering også i Os.

– Vi er glade i namnet vi hadde, og har brukt litt tid på å venna oss til det nye. Men vi liker det godt, og det har meir enn éi meining, seier leiar ved Vindfanget, Gunnvor Hernes Leonsen.

Crux kan referera til kyrkja, då det på latin betyr kors. Crux er òg det klatrarar kallar det vanskelegaste partiet av ei klatrerute.

– Det er jo kjerna av det vi driv med i oppfølgingsarbeidet vårt, å hjelpa folk gjennom ei vanskeleg fase av livet deira.

For god til å bli kasta

Offentlege instansar som Os kommune, Nav og Lar var blant dei inviterte gjestane. Det var òg samarbeidspartnarar og leverandørar.

– Os kommune har vore ein støttespelar sidan start, ei naudsynt støtte for drifta vår, sa Leonsen, som òg takka dei andre samarbeidspartnarane, ikkje minst ein av dei nye:

– Hanne’s Konditori kjem med mykje god mat til oss, mat som ikkje kan seljast neste dag, men som framleis er delikatesse for oss.

På veg ut i arbeid

Tidlegare var deltakarane utelukkande anten på veg ut av rus eller i tilpassing etter soning av fengselsstraff. No er CRUX Vindfanget også ein stad for andre som treng tilpassing og trening på veg ut i arbeidslivet, anten det handlar om psykiatri eller rett og slett språktrening.

• Les òg: Utvida tilbod og avtale

Drifta er todelt, nokre av deltakarane er inne på huset, andre er ute i felten med tømrartenestene. Nokre er med på begge delar.

– Vi har gjort mykje godt arbeid her også då vi hadde meir konstruert jobb, men det har sin eigen verdi å delta i faktiske oppdrag, både når det gjeld motivasjon og tilvenning til arbeidslivet.

Her er lokale firma blant leverandørane av varer, frå trelast til grus.

– Arbeidsmarknaden er noko utfordrande for tida, men om vi har verksemder i Os som ikkje er redde for å hyra ei dame eller ein mann med eit hol i CV-en, ein arbeidstakar som kanskje ikkje er heilt A4, så er det berre til å melda seg.

Om stiftinga CRUX

• Stiftelsen CRUX (tidligere Kirkens Sosialtjeneste) er en landsomfattende, diakonal og ideell stiftelse med 18 virksomheter som tilbyr tjenester innen helse- og sosialfeltet.

• CRUX tilbyr tjenester innen barnevern, psykisk helsevern, rus- og avhengighetsbehandling, oppfølgingstjenester under og etter soning eller behandling. Stiftelsen driver også ett tilbud for mennesker med psykisk utviklingshemming.

• CRUX har rundt 500 ansatte. I tillegg kommer 143 aktive frivillige medarbeidere i 2016, som bidro med en innsats som tilsvarer 15,3 årsverk.

• Gjennom samarbeidsavtaler med ulike frivillige organisasjoner og menigheter, bidro også over 50 andre frivillige inn i våre virksomheter.

• Hoveddelen av stiftelsen sine inntekter kommer av samarbeidsavtaler med offentlige etater og søknader om støtte. Andre inntekter består av leieinntekter, salg av tjenester, tildelinger fra legater og stiftelser samt gaver fra menigheter, enkeltpersoner eller bedrifter.

• Virksomheten driver nonprofit, og eventuelle overskudd føres tilbake til virksomheten.

• Målsetting: Virksomheten skal bedre livskvaliteten for mennesker som trenger det.

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Les meir om

Bli medlem du også!

Di støtte gir liv til lokalavisa vår.

  • Tilgang til alt innhald
  • Utan bindingstid
  • Sommartilbod frå 5 kr
Få sommartilbodet

Abonnementet blir fornya kvar måned. Du kan seia opp kor tid du vil, og blir då ikkje belasta for neste periode.