Politiet sine russeråd

Russetida står på trappene. Les politiet sine råd til årets russ og deira foreldre.

Politiet ønskjer at russen skal få ei trygg og fin russefeiring, som her i Sigurdsvikjo i fjor (foto: Kjetil Vasby Bruarøy)
Andris Hamretirsdag 24. apr. 2018 08:38

Politiet har eit godt samarbeid med russen og har hatt det i fleire år. Dei alle fleste har ein kjekk russetid, men for enkelte kan det gå galt.

– Politiet ønskjer å være i forkant og gjør det vi kan for å førebyggje uheldige eller straffbare hendingar. Dei viktigaste førebyggarane er likevel russen sjølv og deira foreldre, skriv Arne Lutro, leiar for stab for kommunikasjon i Vest Politidistrikt i ei pressemelding.

– Årets russ verker som reflektert og fin ungdom. Samstundes ønskjer politiet å koma med nokre råd før årets feiring. Vi vil at alle skal få ein trygg og god russetid, poengterer Lutro.

Politiet følgjer særskilt med på:

• Sal av narkotika til russen.
• Såkalla "rulling" kor mindreårige jenter er med på fest i russebussane.
• Ordensforstyrringar og valdsbruk knyt til feiring.
• Rekruttering av ungdom som introduserast og prøver narkotika for første gang.
• Trafikkulykker.
• Seksuelle overgrep og valdtekter.

Råd til russen:

• Ta eit tydeleg standpunkt mot narkotika før russetida. Ta kontakt med politiet dersom du treng råd eller hjelp. Dei aller fleste skolane og russebussane har ein eigen politikontakt.
• Ikkje bli overstadig rusa. Det set deg i ein sårbar posisjon kor du kan bli utnytta seksuelt eller på anna måte. For å unngå det, ikkje bruk narkotika og ikkje drikk sprit.
• Pass på kva du deler på sosiale media. Deling av andre personar krev samtykke. Det kan vere straffbart å dele krenkande bilete.
• Ikkje ta med 1. og 2. klassingar på russebussane. I Bergen har politiet og russen ein eigen avtale om at berre ungdommar over 18 år skal rulle.
• Russebilar/bussar: Følg trafikkreglane. Husk at sjåførane har eit sjølvstendig ansvar for tryggleiken. Politiet kontrollerer biler og busser ved uro eller klagar.

Råd til foreldre:

• Sjølv om barnet ditt er myndig, er det framleis viktig at du er der for dei.
• Vêr tilgjengeleg på telefon heile døgnet.
• Vêr klar til å hente ungdommen dersom dei ber om det. Engasjer deg i det russen din gjer.
• Be om hjelp frå til politiet dersom du er uroa.
• Vêr tydeleg på kor grensene går.
• Foreldre til 1. og 2. klassingar; ver merksam på at dei kan ønskje å vere med russen for å rulle. Sett tydelege grenser.

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Les meir om

Bli medlem du også!

Di støtte gir liv til lokalavisa vår.

  • Tilgang til alt innhald
  • Utan bindingstid
  • Sommartilbod frå 5 kr
Få sommartilbodet

Abonnementet blir fornya kvar måned. Du kan seia opp kor tid du vil, og blir då ikkje belasta for neste periode.