Ein turgåar som kjenner området godt reagerer på at båtar får ligga som dette i Steindalsvatnet, ei av dei to største drikkevannskjeldene til Os. (Foto: tips@midtsiden.no)

Reagerer på fleire båtar i Os sitt drikkevatn

Steindalsvatnet og Krokavatnet er dei største kjeldene til drikkevatn i Os. 

image
image
image
image
image
image
image
image
Av: Kjetil Vasby Bruarøy

Den siste tida har det, grunna sjukdom og påvist hestemøkk som kjelde til bakteriar i drikkevatnet på Askøy, vore fokus på vasskvalitet.

• Les òg: Skal informera formannskapet om drikkevatnet i Os

Os VBA leverer vatn til om lag heile kommunen. Unntaket er områda Søvik, Lysekloster, Drange og Sperrevik, som får vatn frå Søvik VBA. Drikkevatnet  til Os VBA kjem frå Krokavatnet og Steindalsvatnet. Søvikvatnet forsyner Søvik VBA. 

Ein turgåar reagerer på at det ligg nærmare 20 båtar i og rundt Steindalsvatnet. 

Vedkomande kjenner området godt frå barndomen av, og seier ein av dei har lagt heilt eller tilnærma heilt ubrukt i rundt 30 år.

– Éin båt har lagt lenge ute i vatnet, fylt til ripa med regnvatnet, ein annan ligg under eit gamalt, falleferdig båthus, også den fylt med vatn som ligg innelukka og ser dårleg ut. Fleire av båtane er bunnsmørte, ein trebåt ser dessutan ut til ein gong å ha blitt dekka med glasfiber.

– Dette er brønnen til Os. Det er forbode å bada i dette vatnet, og å slå leir ved vatnet. Med alt fokuset som har vore på både bakteriar, mikroplast og strandrydding, undrast eg over at alle desse båtane får ligga som dei gjer, seier innringar.

Hytteeigarar har lov å bruka båt 

Midtsiden har orientert Os kommune, og sendt eit utval avbilda til avdelingsleiar for samferdsle og VA i Os kommune, Agnete Haugland.  

– Hytteeigarane har lov å bruka båt i vatnet. Nokre av dei er òg avhengige av båt for å få brukt hytta si, seier Haugland.

Det er i overkant av ti hytter rundt Steindalsvatnet.

– Bruk av vatnet blir regulert av drikkevannsforskrifta, men det er mange gamle avtalar.

Forskrift om vannforsyning og drikkevann (drikkevannsforskriften, lovdata.no, 01.01.2017) seier blant anna dette:

§ 4.Forurensning
Det er forbudt å forurense drikkevann. Forbudet omfatter alle aktiviteter, fra vanntilsigsområdet til tappepunktene, som medfører fare for at drikkevannet blir forurenset. Med aktiviteter menes også friluftsliv og annen utøvelse av allemannsretten.

§ 12.Beskyttelsestiltak. 
Vannverkseieren skal planlegge nødvendige tiltak for å beskytte vanntilsigsområdet og råvannskilden. 

• Allemannsretten.no har denne fyldige artikkelen om den nye drikkevannsforskrifta

– Inga fare for drikkevatnet

Bergen Vann, som driftar drikkevatnet i Os VBA, har fått sjå bilda vi sendte til kommunen, og vore på synfaring rundt Steindalsvatnet. 

– Båtane utgjer, ifølgje Bergen Vann, ikkje noko fare for kvaliteten på drikkevatnet, seier Haugland.

– Men i samband med planlagt rehabilitering på demninga i dammen skal vi ha eit grunneigarmøte i august. Då blir òg desse båtane tema, legg ho til.

Fleire saker